Aggasztóan kevés a magyar gimnazista. Nyitra megyében észszerűsítik a középiskolák működését

2021-től 10 olyan gimnázium működik Szlovákia déli régióiban, melyekben a magyar diákok száma 100 fő alatt van. Idén három, tavaly négy gimnáziumban nem érte el a magyar diákok száma a 60 főt. Nyitra megye több középiskolája érintett, a fenntartó racionalizációs lépéseket tervez.

Húsz olyan gimnázium van Dél-Szlovákiában mely magyar, illetve magyar tannyelvű képzést is kínál a diákoknak. Közülük csak egyben haladja meg a diákok száma az 500 főt. Ezen túl az utóbbi három évben csak egy magyar gimnázium működött 300, további három tanintézmény pedig 200 fős diáklétszámmal.

Az utóbbi három év statisztikai adatai alapján Komáromban, Dunaszerdahelyen, Somorján, Galántán és Pozsonyban, valamint Királyhelmecen nem fenyegeti az intézményeket a diákhiány. Nyitra megyében és Közép-Szlovákiában aggasztóan kevés a magyar gimnazisták száma. Számos iskola csak annak köszönhetően működik, hogy kétnyelvű tanintézmény vagy egyházi fenntartású iskolaközpont.

A legkritikusabb helyzetben levő gimnáziumok azzal szembesülnek, hogy több nagy létszámú alapiskolából nem érkezik hozzájuk diák, nem ritka az sem, hogy a magyar alapiskolából szlovák gimnáziumba mennek a diákok, ugyanakkor délen vannak olyan régiók is, ahol tömegesen választják a magyarországi középiskolát a diákok. Így a szlovákiai magyar középiskolák lassan elsorvadnak

Cikkünkből kiderül, hogy:
  • hogyan alakult az utóbbi három évben a szlovákiai gimnáziumokban a diákok összlétszáma, valamint a diákok nemzetiségi aránya,
  • milyen a magyar tannyelvű és a magyar képzést is kínáló gimnáziumokban a diákok létszáma,
  • milyen lépéseket fontolgat Nyitra megye a területén található alacsony létszámú gimnáziumokkal kapcsolatban,
  • melyik régió alapiskoláiból mennek tömegesen a diákok magyarországi középiskolákba.

https://napunk.dennikn.sk/hu/3893800/aggasztoan-keves-a-magyar-gimnazista-nyitra-megyeben-eszszerusitik-a-kozepiskolak-mukodeset/

Please follow and like us: