Magyar zászlókat, feliratokat és intézményvezetőket távolítottak el a Munkácsi kistérségben

2023/01/27

Munkácson és a munkácsi kistérség néhány, többségében magyarok lakta falujában a közintézményekről eltávolították a magyar nemzeti zászlókat és a magyar nyelvű feliratokat, valamint elbocsátottak több, köztiszteletben álló magyar intézményvezetőt is. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) tiltakozik az újabb magyarellenes lépések ellen.

Munkácson és környékén utasítást kaptak a helyi intézmények vezetői, hogy távolítsák el intézményeik épületéről a magyar nemzeti zászlót és a magyar feliratokat.

Továbbá, magyarázat nélkül menesztették állásukból Schink Istvánt, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatóját, aki 17 évig töltötte be a posztot, illetve Korolovics Valériát, aki a Derceni Kultúrház igazgatója volt 18 évig.

A magyar közösség képviselői január 26-án a Kárpátaljai Megyei Tanács üléstermében felhívást fogalmaztak meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz a magyar közösséget ért provokációk és sértések kapcsán. Barta József, a KMKSZ ügyvezető alelnöke felszólalásában elmondta, hogy a magyar nemzeti jelképeket a közösséggel folytatott megbeszélés és a Munkácsi Kistérségi Tanács képviselőinek támogatása nélkül távolították el.

Korábban, január 24-én a KMKSZ Elnöksége az alább olvasható nyilatkozatban tiltakozott a Turul-emlékmű eltávolítását követő újabb magyarellenes akciók ellen.

A KMKSZ Elnökségének Nyilatkozata

A KMKSZ Elnöksége tiltakozik a Munkácsi kistérséghez tartozó magyar oktatási és kulturális intézmények vezetőinek eltávolítása ellen. A Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatójának indokolatlan felmentését jogszerűtlen, a magyar nyelvű oktatás színvonalát veszélyeztető intézkedésnek tartja.

A jelenleg hatályos nemzetiségi törvény biztosítja a kisebbségek nemzeti szimbólumai, így a zászló szabad használatát. A nyelvtörvény rendelkezései pedig lehetővé teszik a közfeliratoknak az államnyelv mellett a nemzetiségi nyelveken történő kihelyezését a kisebbség által lakott településeken. Ezért az Elnökség a magyar zászlók és feliratok eltávolítását a Munkácsi kistérség településeiben önkényesnek, a hatályos törvényekkel ellentétesnek ítéli, s az ügyben a jogvédő szervekhez fordul.

Ungvár, 2023. január 24.

Magyarország és Románia együtt lép fel az Európa Tanácsban a jogfosztó ukrán kisebbségvédelmi törvény ellen

Az Európa Tanács (ET) magyar–román közös kezdeményezésre felkérte az alkotmányjogi tanácsadó szervét, a Velencei Bizottságot, vizsgálja meg, hogy az ukrán kisebbségvédelmi törvény összhangban áll-e a nemzetközi normákkal. A Velencei Bizottság ezennel prioritásként fogja kezelni a törvény értékelését.

Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke felhívta a figyelmet, hogy Ukrajna kötelezettsége ellenére sem folytatott egyeztetést a Velencei Bizottsággal és a nemzeti kisebbségeik képviselőivel sem. „Ukrajna uniós integrációjának alapvető feltétele a nemzetközi kisebbségvédelmi jogszabályoknak való megfelelés, ezt a csatlakozáshoz szükséges koppenhágai kritériumok is előírják” – emelte ki Németh Zsolt.

Forrás:

MTI/kmksz.com/karpat.in.ua/karpataljalap.net/karpatalja.ma https://politic.karpat.in.ua/?p=67630&lang=hu https://politic.karpat.in.ua/?p=68447&lang=hu https://politic.karpat.in.ua/?p=68325&fbclid=IwAR3prjyb3eCYDU9uwBDZ6Svn_OUx4Wmyr1j9t3DPAUGX8XbCwLtmb9e7epk&lang=hu https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/menesztettek-a-munkacsi-magyar-iskola-igazgatojat/

Foto: Kárpátalja.ma https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/turulmadar-munkacs-kisterseg-magyarellenesseg/

Eltávolították a munkácsi vár obeliszkjéről a Turul-emlékművet

2022/12/28

Fölösleges provokáció a kárpátaljai magyar kisebbség ellen

Rekordgyorsasággal távolították el a Turul-emlékművet a munkácsi vár obeliszkjéről a Munkácsi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának október 13-ai határozatára¹ hivatkozva, melynek helyére október 25-én már ki is helyezték az ukrán címer háromágú szigonyát, a trizubát.² A szobrot a döntést követően órákon belül titokban távolították el, melynek a jelenlegi állapota és elhelyezkedése a magyar közösség számára ismeretlen. A szobor eltávolításának törvényszerűségét az ügyészség vizsgálja, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség feljelentése nyomán.³

A Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának döntésének körülményeit rejtély övezi
A Munkácsi Városi Tanács többsége az október 18-ai tiltakozó nyilatkozatában kiemelte, hogy a döntést nem a megválasztott képviselők, hanem a városi Végrehajtó Bizottság hozta meg, azonban a „társadalmilag jelentős kérdéseket az ülésteremben a képviselőknek kell megoldaniuk, akiket felhatalmaztak ezen jogkörökkel, nem pedig a végrehajtó bizottságnak, amelynek nincs képviseleti funkciója, és nem vállal felelősséget döntéseiért”⁴ – áll a közleményben. Továbbá, Pákh Imre, munkácsi magyar származású, Amerikában élő üzletember szerint, aki az emlékmű költségeit finanszírozta 2008-ban, a Végrehajtó Bizottság magyar nemzetiségű tagjait nem is értesítették a szobor eltávolítására irányuló javaslatról.⁵

Az emlékmű jogi és műemlékvédelmi státusza nem tisztázott. A Telex október 22-i cikkének forrásai szerint sok történelmi és kulturális szempontból jelentős magyar műemlék van hasonló helyzetben. Baloha Viktor, a régió radai képviselője szerint egyértelmű, hogy „politikai döntés született”, mivel az emlékműveket a helyi és regionális hatalmi harcokban, valamint a Magyarországgal való kétoldalú kapcsolatokban politikai játékszerként használják, mindezt az ukrajnai magyar kisebbség rovására.⁶ 

Tiltakoznak a magyar kárpátaljai szervezetek
A turul eltávolítása ellen nyilatkozatban tiltakozott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) is. A KMSZK megdöbbenéssel értesült a döntésről, hiszen Munkács egyik jelképének számító turulszobor a város vezetésének kezdeményezésére került vissza eredeti helyére 84 év szünet után, 2008-ban, „a közös történelmi múlt és a nemzetiségek békés egymás mellett élésének jegyében” – emlékeztet a KMKSZ nyilatkozata.⁷ Az UMDSZ elnöksége pedig nyilatkozatában rámutat, hogy a független Ukrajna évtizedei alatt először fordul elő, hogy „egy kárpátaljai önkormányzat nem arról dönt, hogy a magyarság kultúrájával, történelmével kapcsolatos emlékmű felállítását, netán helyreállítását engedélyezi, hanem éppen ellenkezőleg, annak lerombolásáról dönt.” A szervezet “határozott tiltakozását fejezi ki a döntéssel kapcsolatban” és felszólítja a Munkácsi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának tagjait, hogy vonják vissza a határozatukat.⁸

Kárpátalja kormányzója a párbeszéd szükségességéről
Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója Október 18-ai sajtóbeszélgetésén tért ki a sajnálatos esetre⁹, ahol kijelentette, hogy értelmes párbeszédre van szükség a munkácsi Turul-emlékmű kapcsán ahol a kistérség képviselői is részt vesznek. A kormányzó szerint a határozat után több szempontból is meg lett vizsgálva az ügy, arra a következtetésre jutva, hogy nem lett volna szabad ilyen hirtelen formában eltávolítani az emlékművet. Hangsúlyozta, hogy az ilyen jellegű döntéseket mindenképp meg kell vitatni a helyi közösséggel is.¹⁰ 

Potápi Árpád János államtitkár Magyarország elkeseredésének ad hangot
A magyar kormány részéről Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára megdöbbentőnek, felháborítónak, és sajnálatosnak nevezte, hogy egy háború kellős közepén Munkács vezetése számára az a legfontosabb, hogy lebontsa a helyi, valamint a kárpátaljai magyarság egyik kiemelt jelképének számító Turul-emlékművet, miközben Magyarország története legnagyobb humanitárius segélyakcióját hajtja végre az ukrajnai háborús menekültek megsegítésére. Az államtitkár mindemellett kiemelte, hogy „egy európai értékeket valló országban alapvető fontosságú a történelmi emlékművek és emlékhelyek kölcsönös tisztelete és megőrzése, a nemzeti kisebbségek vonatkozásában, hiszen ez az egyik fokmérője az adott ország kisebbségpolitikájának. Ez a lépés az Ukrajnában dúló fegyveres agresszió idején rendkívül átgondolatlan és időszerűtlen, amely a soknemzetiségű Kárpátalja stabilitása ellen hathat.”¹¹

HHRF Állásfoglalás
A Hungarian Human Rights Foundation (HHRF) határozottan elítéli a Turul-emlékmű eltávolítását Munkácson. A döntés sérti az ukrajnai magyar kisebbség történelmi és kulturális örökségét, és aláássa a nemzetiségek békés együttélését Kárpátalján. Bocskor Andrea, kárpátaljai magyar politikus és európai parlamenti képviselője kijelentette, hogy “az európai alapelvek és értékek része, hogy kölcsönösen tiszteletben tartjuk a történelmi emlékeket és szimbólumokat is.”¹² Ennek értelmében a HHRF felszólítja az illetékes ukrán tisztviselőket, hogy a kölcsönös tisztelet és a jogállamiság tisztelete jegyében haladéktalanul vonják vissza döntésüket, fedjék fel a szobor helyét és állapotát, és helyezzék vissza eredeti helyére.

______________________________________________

¹ https://kiszo.net/2022/10/19/85997/
² https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/10/felavattak-az-ukran-nemzeti-cimert-a-ledontott-turul-helyen
³ https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/10/brenzovics-laszlo-felhaborito-es-elitelendo-a-barbar-cselekedet
⁴ https://kiszo.net/2022/10/20/turul-ugy-tiltakozik-a-munkacsi-varosi-tanacs-tobbsege/
⁵ https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/10/pakh-imre-a-munkacsi-turulszobor-eltavolitasa-provokacio-es-uszitas?fbclid=IwAR2Lx1e26MgUIoTuRLgR0h-aBOcjHYHQSAYEvU9nB76nOhlNFd6h11fgrsQ
⁶ https://telex.hu/kulfold/2022/10/22/turul-levetele-munkacs-baloha-ukrajna-magyar-kormany
⁷ https://kmksz.com.ua/2022/10/13/a-karpataljai-magyar-kulturalis-szovetseg-nyilatkozata-2/
⁸ https://kiszo.net/2022/10/13/tiltakoznak-a-munkacsi-turulszobor-eltavolitasa-ellen-a-karpataljai-magyar-szervezetek/
⁹ Youtube Video – TV21 Ungvár Híradó Esti Hírek Október 18
¹⁰ https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/mikita-ertelmes-parbeszed-szukseges-a-munkacsi-turul-emlekmu-kapcsan/
¹¹ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=662503981911915&set=a.435182417977407&type=3
¹² https://www.facebook.com/BocskorAndreaEP/posts/pfbid0kigvJikMyiWPcjtApMVM5nzY6E5tzXaoyGMVgfhFTNDDDYTrywHU41b7AYagVzzl

Az ukrán parlament új törvényt fogadott el a nemzeti kisebbségekről

2022/12/19

A kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek bíráló nyilatkozatot adtak ki

A 150 ezer fős ukrajnai magyar nemzeti kisebbség érdekeit képviselő politikai pártok az alábbi közös nyilatkozatot tették közzé, amelyben csalódottságukat fejezik ki az ukrán parlament új nemzeti kisebbségi törvénye miatt. A törvény „nem garantálja a megfelelő intézményi alapokat vagy jogi mechanizmusokat a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítéséhez és védelméhez”.

Arra kérjük az Egyesült Államok Kongresszusát, a NATO-t, az EU-t és minden más érdekelt felet, hogy vegyék figyelembe az érintett közösségek aggályait, és sürgessék az ukrán kormányt, hogy teljesítse nemzetközi és alkotmányos kötelezettségvállalásait a nemzeti kisebbségek jogainak védelme érdekében.

Hungarian Human Rights Foundation

 _________________

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) közös nyilatkozata Ukrajna nemzeti kisebbségeiről (közösségeiről) című törvénnyel kapcsolatban

2022. december 13-án Ukrajna Legfelső Tanácsa 324 képviselő támogatásával második olvasatban is elfogadta „Ukrajna nemzeti kisebbségeiről (közösségeiről)” című törvényt. A törvényalkotók teljes egészében figyelmen kívül hagyták a magyar és más kisebbségi szervezetek által korábban megfogalmazott konstruktív javaslatokat. A jogszabály gyakorlatilag megerősíti az oktatási és nyelvtörvényben korábban kodifikált jogszűkítéseket, illetve újabbakat is eszközöl. Így például nem garantálja a kompakt nemzetiségi letelepedési térségek megőrzését, illetve a nemzetiségi szimbólumok használatát sem. A törvény a kisebbségi jogokat kizárólag a kisebbségekhez tartozó személyek egyénileg gyakorolható jogaként értelmezi, ami megfosztja a nemzeti kisebbségeket (azok közösségeit, szervezeteit) bármiféle intézményesen gyakorolható politikai, oktatási, nyelvi jogok érvényesítésétől, s így saját sorsuk befolyásolásának lehetőségétől is.

Meglátásunk szerint a törvény jelen formájában nem alkalmas arra, hogy Ukrajna jogalkotásában megfelelő eszközül szolgáljon az Alkotmány rendelkezései, illetve Ukrajna a nemzeti kisebbségek jogainak védelmére vonatkozó megfelelő nemzetközi jogi kötelezettségeinek végrehajtásához. Az elfogadott törvény nem biztosít megfelelő intézményi alapokat és jogi mechanizmusokat a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítéséhez és védelméhez.

Ungvár, 2022. december 14

Töltse le itt PDF formátumban

Please follow and like us: