XIX. Magyar Állandó Értekezlet ülésének zárónyilatkozata

A Magyar Állandó Értekezlet száz évvel a trianoni békediktátum után, a nemzeti összetartozás évében, 2020. november 26-i, XIX. ülésén a következő zárónyilatkozatot fogadja el. „Nincs a világnak egyetlen nemzete sem, amely kibírta volna azt a száz évet, amely mögöttünk, magyarok mögött áll. Bebizonyítottuk, hogy összenő, ami összetartozik: a magyar nemzet a szétszakítottság és a huszadik század minden megpróbáltatása ellenére megmaradt és cselekvőn őrzi összetartozásba vetett hitét. A külhoni magyarok közjogilag is újra a magyar nemzet részévé váltak. A választójog megadásával a magyarság közösen dönt a nemzet sorsát érintő legfontosabb kérdésekben. A Magyar Állandó Értekezlet által 2011-ben rögzített közös célkitűzéseket az elmúlt tíz esztendőben együttes erővel, a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő nemzettársainkkal közösen valósítjuk meg. A magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását szem előtt tartva az oktatásban, a kultúrában, a gazdaságban, a sportban és a médiában újjáépítettük a Kárpát-medencét. A nemzetpolitikai programok és támogatások, a külhoni magyarság számára megnyitott lehetőségek révén a nemzet határokon átívelő, rendszerszintű támogatása folyamatos …” https://www.karpatinfo.net/

Please follow and like us: