Szándékos provokáció a magyar nyelvű tankönyvben

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 2020. november 21-én közgyűlést tartott, amelyen megfogalmazódott az egyesület vajdasági magyar oktatással kapcsolatos álláspontja, amelyet a jelen lévő tagság is elfogadott. A VMPE összefoglalóját az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük: „A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete által, az előző években felvázolt oktatási helyzet súlyosbodott. A Vajdaságban a gyermeklétszám csökkenése miatt több iskolában továbbra is (évről évre) kérdéses a magyar tannyelvű osztályok beindulása, illetve a nagyobb létszámú iskolákban csökkent a párhuzamos osztályok száma és az egyes osztályok létszáma. A csökkenés legfőbb oka: 1. a magyar lakosság elöregedése, a születések számának csökkenése, 2. a kivándorlás, 3. a vegyes házasságok/asszimiláció, 4. a szülők egy részének bizalmatlansága a magyar tagozatok nyújtotta lehetőségek iránt a gyermek életpályájának biztosítása terén …” https://szabadmagyarszo.com/

Please follow and like us: