Népszámlálás: Damoklész kardja lebeg Szenc és Vágsellye felett

A 2021-es népszámlálás megmutatta, hogy a nagyvárosokban sokan élnek, akik a nemzetiségre vonatkozó második kérdésnél vallották magukat magyarnak. Most még egy település sem kerül le a magyar hivatali nyelvhasználatra jogosultak listájáról, de Vágsellye és Szenc már tartósan a 15 százalékos nyelvhasználati küszöb alatt van. A Szlovák Statisztikai Hivatal honlapján már elérhetőek a népszámlálásnak az egyes településekre vonatkozó eredményei. Ezek közt az önbevalláson alapuló kérdésekre adott válaszokból származó adatokat, így a nemzetiségi megoszlást mutató számokat is közzétették. A weboldalon közölt adatok alapján annak jártunk utána, hogy az egyes szlovákiai magyarok lakta városokban miként változott meg a magyar lakosság száma és aránya. Az összehasonlításba beemeltük Pozsonyt és Kassát is, hiszen itt ugyan arányaiban kevés magyar él, de mivel jelentős összlakosságú városokról van szó, a magyarok viszonylag alacsony százaléka abszolút számokban jelentős csoportot képvisel https://ujszo.com/

Please follow and like us: