Nemzetiségi jogok a Muravidéken

A Kárpát-medencei magyar kisebbségjogi kalauz negyedik, a szlovéniai magyarság helyzetével foglalkozó, „Nemzetiségi jogok a Muravidéken” címen Varga Péter által írt kötetet Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó és Horváth Ferenc szlovéniai magyar nemzetiségi parlamenti képviselő mutatta be Budapesten. Az egybegyűlteket Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója köszöntötte. Kifejtette, 2022 elején indult útjára a Kárpát-medencei kisebbségjogi kalauz sorozata a Nemzetpolitikai Kutatóintézet gondozásában. Az eddig elkészült részekben a Kárpátalja, Felvidék és Erdély vonatkozásában felkért jogászok és szakértők mutatták be a kisebbségi törvények, a nyelvi és alkotmányos jogok, a nemzetközi dokumentumok által biztosított kereteket az adott országban. Ezen szakmai és tudományos igényű munkák pillanatfelvételei korunknak a környező országok nemzeti kisebbségi politikáját tekintve, amelyekből jól kivehető a kisebbségi jogok folyamatos változása, a nemzeti kisebbségek mozgásterének bővülése és szűkülése. A muravidéki nemzetiségi jogokról szóló részt ugyanezen elképzelés alapján Varga Péter, a brüsszeli Állandó Képviselet nemzetpolitikával és kisebbségi kérdésekkel foglalkozó diplomatája dolgozta ki a tőle megszokott alapossággal … https://nepujsag.net/

Please follow and like us: