Könyvbemutató a délvidéki németség megpróbáltatásairól

A temerini Tájház TAKT Alkotóházában pénteken bemutatásra került Wendelin Gruber A vörös sárkány karmai között című memoárja, mely a titói Jugoszlávia idején elszenvedett emberi megpróbáltatásokról szól. Szerzője egy bácskai (szentfülöpi) származású jezsuita atya, aki 1946-ban életét kockáztatva bejárta a partizánok által a második világháború végén létesített legnagyobb megsemmisítő táborokat, és az elsők között adott hírt a világnak az ott tapasztalt borzalmakról. A könyv bemutatását nagy érdeklődés övezte, amelyen Cseresnyés Kiss Magdolna, a Keskenyúton Alapítvány Kuratórium elnöke és Csorba Béla helytörténész, nyelvész és politikus szólt az egybegyűltekhez. Az esemény kezdetén átadásra került a Keskenyúton Alapítvány emlékérme, amelyet ezúttal a temerini Szabó család érdemelt ki az 1944/45-ös délvidéki vérengzések megemlékezésein mutatott fellépéseivel és tevékenységével https://www.magyarszo.rs/hu/

Please follow and like us: