Könyv készült a kolozsvári magyar iskolák kálváriájáról

Szőcs Judit: az igazságért az utolsó pillanatig harcolni kell! Harminc évvel ezelőtti, a kolozsvári magyar tannyelvű iskolákat és az ott tanító pedagógusokat, igazgatókat – szélesebb körben a kolozsvári magyarságot – megalázó történéseket elevenítenek fel a szerzők a Szőcs Judit nyugalmazott tanár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének volt alelnöke által összeállított kötetben, amelynek címe – Nem némulhatunk el! – egyszerre emlékeztet és emlékezik az 1990-as évek kolozsvári magyar tanügyi helyzetére, az akkori nacionalista városvezetés és kevés megértésről tanúskodó megyei tanfelügyelőségre. Az akkor létező magyar tannyelvű iskolák és igazgatóik éveken át minden törvényes eszközzel harcoltak az iskoláikért, a nacionalista városvezetés túlkapásai ellen. Nem volt jobb helyzetben az 1990 októberében újonnan létrehozott Református Kollégium sem, amely éveken át városszéli tanintézetben működött, amíg sikerült az ókollégiumot visszaszerezni https://szabadsag.ro/

Please follow and like us: