EMSZ-es törvénytervezet: fordítsák le a bíróságok költségein a magyarul írt beadványokat!

Kulcsár-Terza József és Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Szövetségnek az RMDSZ listáján megválasztott bukaresti parlamenti képviselői iktatták azt a Polgári Perrendtartási Törvénykönyvet módosító tervezetet, amely lehetővé tenné, hogy a polgári perekhez tartozó, a nemzeti kisebbségek nyelvén írt beadványokat a bíróságok költségein fordítsák le az állam nyelvére. A kezdeményezést az RMDSZ képviselői, valamint néhány kisebbségi képviselő is támogatták. A tervezet indoklásában olvasható: Románia alkotmányának 128. cikkelye kimondja, a román állampolgárságú és valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személyeknek joguk van saját anyanyelvük szabad használatához a bírósági eljárások során, ugyanakkor igényelhetik tolmács vagy fordító segítségét is, ezek költségvonzatait pedig az államnak kell magára vállalnia. Ugyancsak támogatja a bírósági eljárások során a szabad anyanyelvhasználatot a Románia által a 2007/282-es számú törvényben ratifikált Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája is. Mindezek ellenére a 2010/134-es törvénnyel elfogadott új Polgári perrendtartási törvénykönyv megalkotásakor a fentebbi rendelkezéseket figyelmen kívül hagyták http://kms.mtva.hu/hirek

Please follow and like us: