Az oktatásügyi minisztérium is kulcsfontosságúnak tartja a magyar diákok anyanyelven való oktatását

Országszerte zajlik a beiratkozási program. Az alapiskolai beiratkozás mellett április 10-ig kell eldönteniük a végzős kilencedikeseknek, hogy melyik középiskolában szeretnék folytatni a tanulmányaikat. A szlovákiai és köztük a felvidéki magyar tanítási nyelvű középiskolák előre meghatározott létszámú osztályt nyithatnak. Számos esetben több magyar anyanyelvű diák is választaná az adott oktatási intézményt, azonban az iskola keretlétszáma nem engedi a felvételüket https://felvidek.ma/

Please follow and like us: