A tanfelügyelőség nem akar katolikus iskolát Marosvásárhelyen

A legfelsőbb szinten tett ígéretek, valamint a marosvásárhelyi tanács 2023. augusztus 31-i 326-os határozata ellenére sincs kilátás arra, hogy megnyugtató módon alakuljon a marosvásárhelyi katolikus gimnázium (volt II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum) helyzete. Bár az említett tanácsi határozat minden korábbi prefektusi kifogást orvosolt, a Maros Megyei Tanfelügyelőség – amely a bukaresti oktatási minisztérium meghosszabbított karja – vezetőtanácsa visszautasította az átszervezési javaslatot a Bolyai Farkas Elméleti Líceumtól való különválásra és egy teológiai, reál és humán szakos különálló római katolikus elméleti középiskola létrehozására https://www.ehir.ro/

Please follow and like us: