A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján

Az oktatási reform hatásai a nemzetiségi iskolákra Mint ismeretes, Ukrajnában a 2017 szeptemberében bejegyzett és 2020-ban elfogadott új, A teljes és általános középfokú oktatásról szóló törvénynek megfelelően három új szintre bontják az oktatási rendszert: elemi iskola (1-4 osztály.), gimnázium (a korábbi általános iskola, 5-9. osztály) illetve líceum (a korábbi középiskola, 10–11., 2027-től 10–12. osztály). Ez a jelentős változás nem csak papírmunkát jelent, hanem veszélyt is azokra a kis magyar községekre, ahol egyre fogy az iskolás gyerekek száma. Minden egyes községben a tanulók összlétszáma határozza meg azt, hogy működhet-e a tanintézmény vagy sem. E szerint minimum 40 gyereknek kell beiratkoznia. Az osztályokba pedig minimum 5 gyereknek kell járnia, hogy a korábbi általános iskolák is megmaradjanak és működjenek … https://kiszo.net/

Please follow and like us: