A Magyarországot körülvevő hét országban összesen 2,5 millió magyar nemzetiségű ember él. A közösségek mérete 6000 főtől (Ausztria) közel 1,5 millió főig (Románia) terjed, és egyúttal együttesen Közép-Európa legnagyobb nemzeti kisebbségét alkotják. Ezek a közösségek az egykori Magyarország területén éltek, ám az első világháborút követő 1920-as trianoni békeszerződés következményként, mintegy 3,3 millió magyar polgár etnikai kisebbségbe szorult az újonnan alakult államokban.

Az ezt követő 100 évben a határok Magyarország és a szomszédos országok között számos alkalommal eltolódtak; államok feloszlottak, újak jöttek létre helyükön. Békeidőben a magyar kisebbségi közösségeket változó mértékű háborús viszonyoknak tették ki, annak érdekében, hogy megszüntessék alapvető kisebbségi jogaikat, erőszakosan asszimilálják őket a többségi társadalom elvárásai alapján. A magyar nemzetiségű közösségekre kivetett erőszak mértéke jól látható a népszámlálási adatokból is. A kitoloncolással, gyilkosságok elkövetésével, emigrációval vagy erőteljes betelepítéssel okozott erőszak (amelyet ma etnikai tisztogatásnak neveznek) magyarázza a jelenlegi népességszámot, amely a normális demográfiai fejlődés mentén nem jöhetett volna létre.

A kommunizmus idején, 1945-1989 között, a mind a magyarok, mind más nemzeti, nyelvi és vallási kisebbségek tagjai másodrendű állampolgárok voltak, akik a kommunista elnyomás és az etnikai üldözés kettős terheinek voltak kitéve. Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia és a Szovjetunió hivatalos politikája az erőszakos asszimilációjukra irányult, és magában foglalta az ellenségeskedés felbujtását; a kisebbségi nyelvek használatának megtiltását; a nemzetiségi oktatási, kiadói és kulturális intézmények megszüntetését; erőszakos lakosság-áttelepítéseket; valamint kisebbségi vezetők, disszidensek meggyilkolását, bebörtönzését, és száműzetését.

A napjainkra fennmaradt magyar kisebbségi közösségek élenjárók a nyugati demokratikus értékek megőrzésében, és jelentősen hozzájárulnak a regionális stabilitás fenntartásához. Azonban ezek a közösségek harminc évvel a kommunizmus bukása után még mindig számos fronton vívnak küzdelmet emberi jogaik teljes körű visszaszerzése érdekében. A nemzeti kisebbségekkel szembeni intolerancia öröksége továbbra is jelentős károkat okoz, a magyar közösségek tagjai mégis megragadnak minden lehetőséget a civil társadalom újjáépítésére; kiállnak a tolerancia, az együttműködés és a jogállamiság mellett; aktívan részt vesznek a gazdasági önellátás elősegítésében; és ápolják évszázados hagyományaikat az oktatási és kulturális kiválóság hirdetése fényében.

A Magyar Emberi Jogok Alapítványa –a magyar kulturális identitás megőrzésének és népszerűsítésének elkötelezett támogatója‒ továbbra is együttműködik ezekkel a közösségekkel, támogatva ezzel emberi és kisebbségi jogaik gyakorlását.

Az alábbi táblázat részletezi az egyedülálló európai etnikai magyar közösség megoszlását:

Ország  EU tagság  NATO tagság  A magyar lakosság hozzávetőleges mértéke (/fő) 
Magyarország  2004. óta a szervezet tagja (A Schengen-i Övezet része, nem tagja az Euró Zónának)  tag  10,000,000 
Románia  2007. óta a szervezet tagja (Nem része a Schengen-i övezetnek és az Euró Zónának)  tag  1,500,000 
Szlovákia  2004. óta a szervezet tagja (A Schengen-i Övezet része, tagja az Euró Zónának)  tag  550,000 
Horvátország  2013. óta a szervezet tagja (Nem része a Schengen-i övezetnek és az Euró Zónának)  tag  17,000 
Szlovénia  2004. óta a szervezet tagja (A Schengen-i Övezet része, tagja az Euró Zónának)  tag  9,000 
Ausztria  1995. óta a szervezet tagja (A Schengen-i Övezet része, tagja az Euró Zónának)    6,000 
Más EU tagállamok      500,000 
Az EU-ban összesen: 12,565,000
Az EU-ban összesen, kiv. Magyarországot: 2,565,000
INTEGRÁCIÓS FOLYAMAT    
Szerbia  2009-ben kezdeményezte tagsági szándékát;
a tervek szerint 2023-ig befejeződhetnek a csatlakozási tárgyalások;
2025-ben esedékes lehet teljes jogú tagsága
  290,000 
Ukrajna  Nem tagja    160,000 
Más EU-val szomszédos államokban      8,000 
Összesen az EU-val szomszédos államokban:  475,000
Az összes etnikai magyar:  15,605,000
Please follow and like us: