In Memoriam László Hámos 1951-2019

Hozzászólások

Fájó szívvel és mély megrendüléssel olvastam a hírt. Őszinte részvétem a családnak és a barátoknak. Emlékezetünkben és munkássága gyümölcseiben tovább él majd ez a nagyszerű ember!

I was sorry to belatedly hear that Laszlo died this month. I am so very sorry for his family.
I am sure that our beloved family member Elisabeth Mauthner (Memi) would have been heartbroken. Laszlo and HHRF really gave her a home and family in New York. For that we are very grateful to him, his family and HHRF.

"Nem hal meg az, ki milliókra költi dús élte kincsét" (Arany)

Ratkó József
MÉGISCSAK ŐK
Illyés Gyulának

Mégiscsak ők tartják a földet,
drága halottaink.
Csont törik, izom kékül, foszlik
rajtuk a hús, az ing.

Szép szemük behorpad, pedig
vannak már annyian,
mint az égen a csillag, annyi
szülém, lányom, fiam.

Közöttük küszködik, feszül
elsőhalott anyám.
Tapossuk ágyékát, gerincét,
járunk a derekán.

Ház épül rájuk; tartanak
falat, falut, hazát.
S jövőnk ha van, ők cipelik
még ezer éven át.

Mert mindent elbírnak, hiszen
mi vagyunk a teher.
Vagyunk mi oly gyöngék, árvák -
minket is vinni kell.

Halandó - egyenrangú velük
csak az lehet, aki
oly kemény, legalább magát
meg tudja tartani.

"Nem hal meg az, ki milliókra költi dús élte kincsét" (Arany)

Ratkó József
AZ ÖREGEK
Veres Péter emlékének

Az öregek, a gyönyörűek,
a soha elnyugvó kezűek
halállal hűek.
Csontjuk: villáskulcs. Szerelik
aláfekve a földet.
Szétpattognak a szöcskék,
bogarak elgurulnak,
de működni kezd a fa,
de mind a virágok kigyúlnak.
Ahogy az asszony a kutat,
húzogatja a szél az ágat,
s megtelik zölddel a világ.
Ártézi fény csobog.
Bámészkodunk elnyíló szájjal,
mi, taknyosok,
szerszámot adogatni sem méltók,
lessük: megy a dolog -
gyökér dolgozik, mag hasad,
a világ forog.

Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé fínomul,
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik;
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.

(Arany János: Széchenyi emlékezete)

Szomorú szívvel értesültem Hámos László, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány alapító elnöke elhunytáról.
Egy olyan hiteles közösségi vezetőt veszítettünk el, aki életét a külhoni magyarság jogsértésekkel szembeni megvédésére tette fel, és ebben az elkötelezett küzdelemben magyarországi országgyűlési képviselők számára is lehetőséget teremtett a kapcsolatfelvételre tengerentúli döntéshozókkal.
Személyében is összekötő kapocs volt a nyugati magyarság és a Kárpát-medencei nemzetrészek között. A magyar diaszpóra tagjaként látott el kulcsfontosságú feladatot a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának munkájában, és tagja volt a magyar nemzetrészek európai érdekképviseletét segítő, magyarországi parlamenti pártok által alapított HUNINEU Alapítvány Igazgatóságának is. Mindig hasznos iránymutatást és tanácsokat adott a nemzetközi porondon való fellépéshez, és a minőséget középpontba helyező egész tevékenységével azt bizonyította, hogy a magyar kormány és a nyugati magyarság együttesen tud a leghatékonyabban segíteni még az olyan nehéz helyzetekben is, mint amilyenbe legutóbb az oktatási intézményeihez büszkén ragaszkodó kárpátaljai magyarság került.
Hámos László jól tudta, hogy a fiatal nemzedékeken múlik a magyarság megmaradása, ezért a nyugati és a Kárpát-medencei magyar fiatalok kapcsolattartásának módjait is kereste. Erre irányuló kezdeményezése, a ReConnect Hungary Birthright Program többször szerepelt az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága, illetve a KMKF Szórvány-diaszpóra munkacsoportjának napirendjén. Azt vallotta, hogy a minél sokrétűbb együttműködés a legeredményesebb, így a diaszpóra fiataljainak anyaországi kapcsolatait is érdemes lehet – a magyarországi helyszínek mellett – a külhoni magyar közösségekkel kiegészíteni, hiszen sok nyugati magyar fiatal rendelkezik például erdélyi vagy felvidéki gyökerekkel.
A veszteség pótolhatatlan, ám a magyar felelősségvállalás, a kitartó és odaadó munka, az erkölcsileg kifogástalan hozzáállás nagyszerű emberi példája remélhetőleg egyre több követőre talál.

Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának és a KMKF Állandó bizottságának elnöke

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség megdöbbenéssel értesült Hámos László, a HHRF elnöke halálának híréről. Olyan ember távozott a magyarság soraiból, aki egész életét és munkásságát a nemzet szolgálatának áldozta. Kiegyensúlyozottságával, tettrekészségével, az anyaország határain kívül kisebbségben élő magyarsággal szembeni jogsértések elleni fellépésével generációknak mutatott példát. A kárpátaljai magyarság őszinte együttérzéssel osztozik családja és kollégái gyászában. Nyugodjék békében!

Mély szomorúsággal olvastam a hírt.
Erdélyi gyakornok voltam az Alapítvány new yorki irodájában a 90-es évek elején. Lászlótól sokat tanultam az Alapítványnál eltöltött másfél év alatt. Megtanított helyesen és strukturáltan írni és gondolkodni angolul. Lehetővé tette, hogy Washingtonban egy szenátori irodában gyakornok lehessek és az amerikai törvényhozás fellegvárában szerezzek ismereteket az amerikai demokrácia működéséről. Folyamatosan figyelt arra, hogy tanuljak, fejlődjek, hogy az itt szerzett tudást egyszer majd közösségem javára fordíthassam. Közelről láthattam azt az elkötelezettséget és elhivatottságot, amellyel László a kisebbségben élő kárpát-medencei magyar közösségek emberjogi védelmét ellátta. Csendes szavú, profi jogvédő volt, akinek tudásánál csak az ügy szolgálatának alázata volt nagyobb. Nagyon sokat köszönhetek Lászlónak, amíg élek emlékét a szívemben őrzöm.

László igazi egyéniség volt, pótolhatatlan veszteség. Tiszteltre méltó az, amit fáradhatatlan munkájával sikerült felépítenie. Hálával gondolunk vissza a közös munkára. Őszinte részvétünk a családnak és a HHRF munkatársaknak.

Fájó szívvel,
Réka és Zoli

Nagy veszteség érte hazánkat, mert ismét egy kiváló magyart veszítettünk el! Hámos László hosszú éveken át igyekezett mindent megtenni a magyarságért, különösen az erdélyi magyarokért! A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat! Őszinte részvétemet fejezem ki Családjának, rokonainak, munkatársainak, ismerőseinek!

Megrendülten értesültünk, hogy Hámos Lászlót sok évtizedes, a magyarságért folytatott harcát követően az Úr magához szólította. Nem üres kézzel, hanem gazdag, eredményes életútjával jelenik meg Előtte. Együttérzünk családjával és bízunk abban, hogy életműve - most már - mások révén eredményesen folytatódik.

Szomorú szívvel értesültünk Hámos László, a Magyar Emberi Jogok
Alapítvány alapítója és vezetője elhunytáról, aki évtizedeken át a
határon túli Kárpát-medencei őshonos magyar közösségek emberi
jogainak megvédése és érdekérvényesítése érdekében dolgozott
fáradhatatlanul.
Az Ausztráliai Magyar Szövetség elnöksége nevében, kérjük fogadják
együttérző részvétünket Hámos László elhunyta alkalmából.
Emlékét Ausztráliában is megőrizzük

Laszlo’s life has been nothing short of heroic in his active dedication to justice and the number of people he helped. He will always remain an inspiration not just to Hungarians, but to many non-Hungarians like me. Profoundest thanks to Laszlo and his exemplary life.

Mély megrendüléssel, fájó szívvel búcsúzom! Szerettei fogadják őszinte részvétem!

Együtt gyászolunk mi is László családjával és egész népünkkel. Nagy vesztesség, de tudjuk és bízunk abban, hogy példája másokat is megihlet. Munkája mindig hangsúlyozta a minőséget és a higgadtságot és ez eredményt is hozott olyan időben amikor a hatalmi tényezők nem voltak mindig a mi oldalunkon. Csaba királyfi csillag ösvényéről Te is pillantsál olykor vissza ránk mikor nehéz kihívásokkal állunk szemben. Az Úr Isten adjon neked békét és nyugalmat.

Megrendülten értesültünk a László halálhíréről. Egy alkalommal találkoztunk személyesen, az otthonában, de az emlékezetes volt. A hosszú esti beszélgetés-ismerkedés alatt ittuk a szavait, nagy hatással volt ránk, mint ahogy a befogadó barátsága és "ismert" kézfogása is. Értékes ember ment el, nagyon sajnáljuk. Őszinte részvétünk a családnak. Kertész Lóri unokatestvére, Lia és Levente

Mély megrendüléssel, fájó szívvel búcsúzom! Szerettei fogadják őszinte részvétem!
Edit

Hámos László magyar emberjogi aktivista munkássága fontos volt ahhoz, hogy rádöbbenjünk arra lehet valamit tenni a magyar ügy érdekében Nyugat-Európában is. Diákkoromban Hámos Laci HHRF-je utat mutatott. Mindig nagy öröm volt vele találkozni new-yorki irodájában. A gyászoló családnak öszinte résztvétemet.

Laci gyakran jart a Columbia egyetemi kis magyar korunkben es beszamolt az ertekes es szines munkakorerol. Mindig igyekezett a hazajanak segiteni. Velem bizalmasan kozolte, hogy rakbtegsegben szenved, s igy mi ketten sorstarsak vagyunk. En a jelek szerint tuleltem a bajt, o sajnos nem. Batran viselte el a szenvedest. Okos, finom udvarias, muvelt ember volt. Mindannyiunknak hianyozni fog.

Szeretném kifejezni őszinte részvétem Hámos László Családjának és Barátainak, nagy szomorúsággal értesültem a hírről. HAC gyakornokként nagyon sokat lehetett tanulni László munkásságáról, a HHRF a magyar kissebbségi jogok védelme érdekében tett sikeres erőfeszítéseiről, az amerikai magyar közösségben betöltött szerepéről. Példakép.

Döbbenettel és sajnálattal vettem tudomásúl Hámos László halálhírét. Éveken keresztül tartottunk kapcsolatot egymással, én úgy is mint az amerikai magyar diaszpóra csoport és úgy is mint a HHRF tagja. László kimagaslóan lelkes, odaadó munkát végzett minden területen. Legutolsó találkozásunk a Magyar Diaszpóra Tanács VIII ülésén történt 2o18 november 15.-én Budapesten, ő mint az amerikai csoport vezetöje, én a sarasotai magyar Kossuth Klub képviselője. Szívböl jövő részvétem László családjának. Isten áldása és béke poraira.

Közelebb, közelebb Uram Hozzàd! Amikor elmegyünk a földi létböl, ketté nyilik elöttünk a Vilàg
mindenség: az egyik ut a Föld belseje, a màsik ut felfelé az Égbe vezet. Aki mindent tud és mindent làt, annak egyszerü a besorolàs, hogy kit hovà helyez. A sok közösségépitö magyar szervezet a vilàgban nem tudta kibontakoztatni azt a feladatot, amit a HHRF és Hàmos Làszlo
- vizzel szemben is - görgetett. Ennek egyik buktatoja a mindenkori magyar kormànyok magatartàsa volt. Kàr, hogy az Ur kilövi közülünk azokat is, akik az örök életre voltak kiszemelve. Öszinte részvétünket fejezzük ki hozzàtartozoinak, munkatàrsainak és azoknak is, akik ezutàn követik öt a nehéz és hàlàtlan feladatgörgetésben.
B.Szabo Péter, a SKMMSZ titkàra.

Őszinte részvétem a családnak, László barátainak, kollégáinak. Nagy veszteség mindenkinek.

Megrendüléssel olvastam a hírt, őszinte részvétem és együttérzésem a családnak, a szeretteinek, a barátainak és az amerikai magyar közösségnek a túl korai veszteségért. Számomra felejthetetlen élmény marad a vele való találkozás és őszinte beszélgetés a két évvel ezelőtti "Mikulás"-vacsorán. Nyugodjék békében!

Lászlóval és a HHRF-el való kapcsolatunk és barátságunk kitörölhetetlen fejezet egész családunk életében. Példás eltökéltsége, a minőség és alaposság tisztelete méltán emelte őt a kisebbségi sorban élő magyarság egyik fő támaszává Amerikában és a Kárpát medencében egyaránt. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket feleségének, Zsuzsannának, édesapjának, Ottó bácsinak és munkatársainak egyaránt, elsősorban Latkóczy Emesének. Legyen az ő példája inspiráció azoknak a fiataloknak, akik folytatják ezt a nehéz, de felemelő munkát.

A Jo Isten adjon beket.
RIP

Hámos László halálának híre mélyen megrendített. Lászlót nemcsak kiváló emberjogi aktivistának, hanem nagyszerü embernek tartottam. Nyugodtsága, szélés látóköre, odagigyelés példaértékü volt számomra tevékenységem során. Az általa vezetett Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) jóvoltából jutottam el az amerikai kongresszus és szenátus fontos döntéshozóihoz. Elsösorban László tanított meg arra hogyan kell "amerikai nyelven" megfogalmazni a Felvidéki Magyarság gondjait az Egyesült Államokban úgy, hogy azt megértsék és elfogadják.
László elvesztése nagy ürt hagy maga után szakmai,közéleti és emberi szempontból is.
Emléke kitörölhetetlen.
Tisztelettel, Berényi József

Az Erdélyi Református Egyházkerület Elnöksége, a megváltó Jézus Krisztusba vetett győzedelmes hit és az örök élet megingathatatlan reménységében vette tudomásul, hogy Hámos Lászlót, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány társalapítóját mindenható Urunk magához szólította. Távozása pótolhatatlan űrt hagy maga után, úgy számunkra, mint az általa oly nagy elhivatottsággal képviselt Kárpát-medencei magyarság számára. Nagycsütörtökön arra kérjük Istenünket, hogy a Húsvét vigasztaló örömüzenete nyújtson támaszt feleségének, gyermekeinek, idős szüleinek! Emléke legyen áldott, nyugodalma csendes!
Részvétteljes szívvel,
Kolozsvár, 2019. április 18.
Kató Béla, püspök - Dr. Dézsi Zoltán, főgondnok

I was shocked and sadened to learn of the passing of Laszlo. His decades long contributions to the Hungarian American community and human rights are unperalelled. On a personal note, it has been an honor to work with Laszlo on so many issues, campaigns, and advocacy effoorts over the decades. Our deepest condolences from the Ujvagi and Bertalan familes.

Őszinte részvétem a családnak. Nagy tisztelője voltam és maradok Hámos Lászlónak.

Abril 18, 2019. I am most saddened to hear of László Hamos’s passing and would like to express my deepest condolesence to Zsuzsa and all the family. We met only briefly a few years ago and we were left with a deep, positive and lasting impression. May you rest in peace László.

Csendes, szerény, de vidám és jó humorú volt. Így emlékszem a tizenéves cserkészre. Aztán elkerültem New Yorkból, de néhány évvel később ismét találkoztam az ifjú felnőtt Lászlóval, aki Brogyányi és Veres társaságában már Ceaușescut rettentette meg. Szervezője volt a talán legnagyobb magyar tüntetéseknek New Yorkban és Washingtonban. A magyarságért tenni kell, vallották a tettjei akkor, a tétlenség az igazságtalansággal szemben elfogadhatatlan volt számára. És mivel az igazságtalanság maradt, nem hagyta abba az ellene való küzdelmet. Erre tette rá az életét, önzetlenül. Kevés ilyen van.
Őrizzük szívünkben az emlékét, igyekezzünk követni a példáját.

A veszteség átérzésével és öszinte sajnálattal értesültünk Làszló elhunytáról. Ö nekem egyik “mentorom” volt az amerikai magyar életben, és a magyar szorványokért vègzett értékes munkája, erdélyi kötödései is közel hozták.
Nyugodjék békében, családjának vigasztalódást, megnyugvást kívànunk .

Isten nyugosztalja, őszinte részvétem családjának és munkatársainak! Számos alkalommal személyesen is meggyőződhettem kitartó és elkötelezett magyarság szeretetéről, mely sokunknak, az anyaországban és szerte a világban, tömbben és diaszpórában élő magyaroknak, egyben példát is adott! Emlékét őrizzük meg híven!

It's a shame you don't have a donate button! I'd certainly <br>
<br>

donate to this outstanding blog! I guess for now i'll settle for book-marking and adding <br>
<br>

your RSS feed to my Google account. I look forward <br>
<br>

to brand new updates and will share this website with my Facebook group.<br>
<br>

Talk soon!<br>
<br>

<br>
<br>

Japanese Archipelago (<a href="https://theultimateherpesprotocol14.blogspot.com/2019/11/solicita-tu-pre...)

Megdöbbenve olvasom a váratlan hírt. AÍ rossz hír gyorsan terjed. Feleségemmel együtt kívánok László családjának megnyugvást abban a tudatban, hogy szerettük életét - családja mellett - a tág magyar közösségnek szentelte és az most gyászban van.
Itthon sokunkat sarkallt cselekvése, amikor Veress Bulcsúval megjelentették a NYT-ban a fizetett hirdetést: "Will the United States Endorse Cultural Genocide in Rumania?" Ezzel az amerikai magyarok új generációja utat mutatott itthon azoknak, akik tenni akartak a rossz határok által leválasztott, kettős elnyomás alatt élő magyarokért. Kialakuló együttműködésünk volt a rendszerváltozás egyik katalizátora.
1990 után azt hittük, hogy most már befordultunk a célegyenesbe, a nemzeti kisebbségek jogai kodifikálásra kerülnek és az utódállamok önként vagy nemzetközi nyomásra biztosítják elszakított nemzettársaink jogait és így jövőjét. Nem így lett, és talán ebbe betegedett bele László. Pedig a megtalált családi harmónia ellensúlyozhatta volna a közösségben gyakran hiányzót.
Remélem, hogy Erdélyben is sokan átérzik a veszteséget. Legyen egy jelképes sírja a Házsongárdon!

Laszlo kimagaslo eletevel minden magyart, a magyar kozosseget es Magyarorszagot erositette es epitette. Ez mindenek felett a legmagasabb elismerest erdemli. Szivbeli koszonet munkajaert!

Őszinte együttérzéssel emlékezem László rendkívüli teljesítményére a magyar diaszpóra és általában a magyar nemzeti érdekek védelmében.Ennek az ügynek szentelte életét-sikerrel!Többször volt alkalmam látni munka közben és találkozhattunk baráti társaságban is , mindig azt kereste, miben, mikor segíthet! E szomorú pillanatban csak az adhat vigasztalást, hogy oly sok fiatalt nevelt, akik tovább viszik életművét!Nyugodjék békében!

Isten nyugtassa Lászlót, a kitűnő közösségi embert, akinek emlékét, míg élek, jó szívvel és hálával megőrzőm. Őszinte együttérzésem szeretteinek.

Isten nyugosztalja Lászlót, a mindig pozitív, alkotó, helytálló barátot. És adjon megnyugvást családjának.
Emlékét példaként és sok szeretettel örökké megőrzöm.

Isten nyugtassa! Munkássága sokáig emlékezetes marad.

Nyugodjon békében a Feltámadás reményében. Valahol odafent egy örök tábortűz mellett az egyre tágabb szeret körben hagyjál helyett nekünk is földi halandóknak. Laci Te megtestesítetted az NLÁ esküd lényegét, az tálentumaidat egy elhivatás érdekében áldoztad fel, példaként mindannyiunknak. Cserkész szeretettel gondolok Rád, családodra. Emléked legyen örök. SDG.

I send my deepest condolences to the family of László Hámos. All his life, László stood up for the Hungarian minorities in the countries neighboring Hungary and was most active in the Hungarian diaspora in the United States. His contribution to the defense of Hungarian interests was truly outstanding. I had a great respect for him and kept a fond memory of my interaction with him when I was ambassador in Washington. God bless him and his family.

Pretty great post. I just stumbled upon your weblog and wanted to mention that I have really enjoyed <br>
<br>

browsing your weblog posts. In any case I will be subscribing for your feed and I am hoping you write <br>
<br>

once more soon!<br>
<br>

<br>
<br>

kneecap - <a href="https://amostviolentyear-stream.blogspot.com/2019/11/creditos-rapidos-la...,

Megrendulessel hallotunk e szomoru momentumrol. Bar Zsuzsatol mar egy hete megtudtuk, hogy Laszlo halaltusajat vivta, de nem gondoltuk akkor, hogy mar nincs visszaut.
Laszlo baratunk emleket es az egyutt toltott sok kellemes vacsorat es beszelgeteket orokre megorizzuk szivunkben. Laszlo elete peldakepul all sokunknak. Egy ember aki hajnaldo, mitobb lelkes volt egy ugyet felkarolni es vinni elore evtizedeken kereszult. Mindezt tette alazattal es szerenyseggel.
Laszlo, mi nagyon sokkal tartozunk Neked. Tovabbra is velunk maradsz. gyuri es Veronika

Megdöbbenten olvastam Hámos László haláláról. Kiváló Ember volt.
Isten nyugosztalja.
Családjának kívánok őszinte részvéttel vigasztalódást,
Vécsi Nagy Zoli

Oldalak

Új hozzászólás

Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
6 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.