Ukrán nyelvtörvény: Július 16-án életbe lép az újabb cikkely

Július 16-tól jelentős változások várhatóak Ukrajnában az ukrán nyelv és a nyomtatott sajtó használatában. Ekkor lép hatályba az ukrán nyelv államnyelvként való használatát biztosító törvény 25. cikkelye, amely részletesen szabályozza az államnyelv alkalmazását a nyomtatott sajtóban.

Az új szabályozások részletei

1. Ukrajna államnyelvének kötelező használata

Minden nyomtatott sajtóterméknek kötelezően rendelkeznie kell egy ukrán nyelvű változattal. Amennyiben más nyelvű kiadványok is megjelennek, azoknak címükben, tartalmukban, terjedelmükben és nyomtatási módjukban azonosnak kell lenniük az ukrán nyelvű változattal, és ugyanazon a napon kell megjelenniük.

2. Előfizetések szabályozása

A más nyelvű nyomtatott sajtó előfizetése csak akkor megengedett, ha azonos feltételek mellett lehetőség van az ukrán nyelvű kiadvány előfizetésére is. Ez biztosítja, hogy az ukrán nyelvű sajtótermékek elérhetősége egyenlő legyen a más nyelvű kiadványokéval.

3. Ukrajna nyelvhasználatának megerősítése az árusítóhelyeken

Az árusítóhelyeken, mint például újságárusoknál, pályaudvarokon, szupermarketekben és benzinkutaknál, a nyomtatott sajtótermékek legalább 50 százalékának ukrán nyelvűnek kell lennie az adott helyen elérhető összes kiadvány közül.

Fontos kivételek

A törvény negyedik részének első és második bekezdésének követelményei nem vonatkoznak azokra a nyomtatott sajtótermékekre, amelyek kizárólag krími tatár nyelven, Ukrajna más őslakos népeinek nyelvén, angolul vagy az EU más hivatalos nyelvén jelennek meg, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e ukrán nyelvű szövegeket.

Ezek a követelmények továbbá nem érintik azokat a tudományos publikációkat sem, amelyek nyelvi kérdéseit a törvény 22. cikke szabályozza.

A nyelvtörvény ezen újabb szakasza nagy hatással lesz a nyomtatott sajtóra és az ukrán nyelv használatára az országban. Az új szabályozás célja az ukrán nyelv megerősítése és szélesebb körű használatának biztosítása minden területen, beleértve a médiát is.

Forrás: KISZó

Please follow and like us: