El kell távolítani a betonkereszteket az úzvölgyi temetőből

Elutasította a Bákó Megyei Táblabíróság 2023. február 10-én  az úzvölgyi katonatemető perében benyújtott fellebbezést, és megerősítette a Csíkszentmártonnak kedvező elsőfokú ítéletet, amellyel az igazságszolgáltatás elrendelte a szabálytalanul felállított román emlékmű és betonkereszt lebontását.

Mint ismert, a magyar katonatemető több román nacionalista megemlékezés helyszíne volt az utóbbi években, sőt oda el nem temetett román katonák tiszteletére szabálytalanul állítottak betonkereszteket.

A végleges, jogerős ítéletet pénteken hozták nyilvánosságra a romániai bíróságok portálján: e szerint az ítélőtábla megalapozatlannak tartotta a Bákó megyei Dărmănești (Dormánfalva) fellebbezését, és helyben hagyta az alapfokú ítéletet, amely megsemmisíti a román emlékmű és a betonkeresztek építési engedélyét, kötelezi azok lebontását, illetve az eredeti állapot visszaállítását.

Dormánfalva több más pert is elveszített Csíkszentmártonnal szemben. Tavaly márciusban a Moinești Bíróság arról döntött, hogy törölni kell a telekkönyvből a Bákó megyei városnak az úzvölgyi temető fölötti tulajdonjogát. Ezt megelőzően, 2021. októberében a Bákói Táblabíróság jogerősen érvénytelenítette az önkormányzati képviselő-testületnek azt a 2019 márciusában hozott határozatát, mellyel a város közvagyonává nyilvánította a Hargita megyében található, Csíkszentmárton községhez tartozó úzvölgyi katonatemetőt.

Dormánfalva önkormányzata 2019 áprilisában önkényesen román parcellát alakított ki a Hargita és Bákó megye határán fekvő, mára elnéptelenedett Úzvölgye falu katonatemetőjében, melyet korábban a Hargita megyei Csíkszentmárton község gondozott, és amelyet a magyar közemlékezett magyar katonatemetőként tartott számon. 2019. június 6-án több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt vegyen a román parcella és emlékmű ortodox szertartású felszentelésén, miután székelyek élőlánccal próbálták megakadályozni ezt.

Please follow and like us: