Az ukrán parlament új törvényt fogadott el a nemzeti kisebbségekről

A kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek bíráló nyilatkozatot adtak ki

A 150 ezer fős ukrajnai magyar nemzeti kisebbség érdekeit képviselő politikai pártok az alábbi közös nyilatkozatot tették közzé, amelyben csalódottságukat fejezik ki az ukrán parlament új nemzeti kisebbségi törvénye miatt. A törvény „nem garantálja a megfelelő intézményi alapokat vagy jogi mechanizmusokat a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítéséhez és védelméhez”.

Arra kérjük az Egyesült Államok Kongresszusát, a NATO-t, az EU-t és minden más érdekelt felet, hogy vegyék figyelembe az érintett közösségek aggályait, és sürgessék az ukrán kormányt, hogy teljesítse nemzetközi és alkotmányos kötelezettségvállalásait a nemzeti kisebbségek jogainak védelme érdekében.

Hungarian Human Rights Foundation

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) közös nyilatkozata Ukrajna nemzeti kisebbségeiről (közösségeiről) című törvénnyel kapcsolatban

2022. december 13-án Ukrajna Legfelső Tanácsa 324 képviselő támogatásával második olvasatban is elfogadta „Ukrajna nemzeti kisebbségeiről (közösségeiről)” című törvényt. A törvényalkotók teljes egészében figyelmen kívül hagyták a magyar és más kisebbségi szervezetek által korábban megfogalmazott konstruktív javaslatokat. A jogszabály gyakorlatilag megerősíti az oktatási és nyelvtörvényben korábban kodifikált jogszűkítéseket, illetve újabbakat is eszközöl. Így például nem garantálja a kompakt nemzetiségi letelepedési térségek megőrzését, illetve a nemzetiségi szimbólumok használatát sem. A törvény a kisebbségi jogokat kizárólag a kisebbségekhez tartozó személyek egyénileg gyakorolható jogaként értelmezi, ami megfosztja a nemzeti kisebbségeket (azok közösségeit, szervezeteit) bármiféle intézményesen gyakorolható politikai, oktatási, nyelvi jogok érvényesítésétől, s így saját sorsuk befolyásolásának lehetőségétől is.

Meglátásunk szerint a törvény jelen formájában nem alkalmas arra, hogy Ukrajna jogalkotásában megfelelő eszközül szolgáljon az Alkotmány rendelkezései, illetve Ukrajna a nemzeti kisebbségek jogainak védelmére vonatkozó megfelelő nemzetközi jogi kötelezettségeinek végrehajtásához. Az elfogadott törvény nem biztosít megfelelő intézményi alapokat és jogi mechanizmusokat a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítéséhez és védelméhez.

Ungvár, 2022. december 14.

Forrás: https://kmksz.com.ua/2022/12/16/a-kmksz-es-az-umdsz-kozos-nyilatkozata-ukrajna-nemzeti-kisebbsegeirol-kozossegeirol-cimu-torvennyel-kapcsolatban/

Please follow and like us: