A KMKSZ és az UMDSZ közös nyilatkozatot adott ki

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség az alábbi nyilatkozatot fogadta el Ukrajna Elnöke által 2021. december 2-án a Verhovna Rada elé terjesztett, az állampolgárságot érintő törvényjavaslattal kapcsolatban:

Folyó év december 2-án Ukrajna Elnöke egy 5 törvénytervezetből álló, a többes állampolgársággal kapcsolatos jogviszonnyal, illetve a más állam polgárságával is rendelkező ukrán állampolgárok jogállásával kapcsolatos, 6368–6372 számokkal jegyzett törvényjavaslat-csomagot terjesztett a Verhovna Rada elé. Ezekben többek között az Alkotmánynak az egységes állampolgárságra vonatkozó tételét mint az ország közigazgatási egységei állampolgársága meglétének tilalmát, és nem az ukrán állampolgárok többes állampolgárságának kizárását értelmezi, valamint megerősíti, hogy az ukrán állampolgár – függetlenül bármilyen más állampolgárságától – az Ukrajnával való jogviszonyban kizárólag csak ukrán állampolgárnak tekintendő. Valamint javasolja az ukrán állampolgárság megszerzési jogának megadását mindazok számára, akik származásuk, illetve születési helyük szerint erre jogosultak, meghatározza az ilyen állampolgárosodás feltételeit és eljárásrendjét.

E törvénytervezetek szerint ukrán állampolgárságukból kiléphetnek mindazok, akik megszerezték más állam polgárságát, illetve ennek jogérvényes ígéretével rendelkeznek, és ehhez az adott személynek nem kell állandó jelleggel külföldön élnie, mint ahogy ezt a jelenleg hatályos vonatkozó jogszabály megköveteli. Ugyancsak az állampolgársági törvénykezés liberalizációja irányába mutat az a kezdeményezés, mely szerint – az érvényes szabályzástól eltérően – nem vonná maga után az ukrán állampolgárság elvesztését más állam polgárságának felvétele.

Ugyanakkor az állampolgárság elvesztésének okaként írja elő nagykorú ukrán állampolgár által külföldi személyi okmánynak Ukrajna területén olyan használatát, melynek következménye Ukrajna nemzetbiztonságának, nemzeti érdekének veszélyeztetése, valamint meghatározza más állam polgársága megléte, illetve nem megléte deklarálásának kötelezettségét mindazok számára, akik az állami, illetve önkormányzati szektorban dolgoznak, vagy ott szándékoznak munkát vállalni. Ilyen deklarálási kötelezettséget helyeznek kilátásba e törvénytervezetek a választási folyamatban bármilyen szinten és szerepben részt venni szándékozók, és a politikai pártok tagjai számára is.

E törvényjavaslatok szerint mindazok, akik ilyen formában bevallják más állam polgárságának meglétét, illetve az arra illetékes állami szerv azt bizonyítottnak találja, az állam, illetve az önkormányzat tevékenységével összefüggő állásukból azonnali hatállyal elbocsáttatnak, illetve a munkafelvétel iránti kérvényük elutasításra kerül. Mindazok, akik nem, illetve nem időben tesznek eleget deklarációs kötelezettségüknek, vagy szándékosan nem hiteles információt közölnek, közigazgatási és büntetőjogi felelősséggel tartoznak.

Szervezeteink üdvözlik Ukrajna Elnökének az ukrán állampolgárság felvételének, illetve annak megőrzésének és az abból való elbocsájtás megkönnyítésére, egyszerűsítésére irányuló törvénykezdeményezését. Ugyanakkor elfogadhatatlannak tartjuk azt a tényt, hogy e liberalizáció együtt járjon az Ukrajna területén élő többes állampolgárok radikális munka- és politikai jogvesztésével, gyakorlatilag e személyeknek a közügyektől való eltiltásával, illetve a közéletből való kizárásával. Úgy véljük, hogy ilyen jogi szabályozás elfogadása összeegyeztethetetlen Ukrajna Alkotmányának diszkriminációt tiltó, és az egyenlő bánásmód elvével és előírásaival. Ilyen szabályozás elfogadásával Ukrajna alapjaiban sértené meg az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 2. és 25. cikkében, valamint az Európa Tanács emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményének 14. cikkében, és az ahhoz csatolt 12. Jegyzőkönyvben a diszkrimináció tilalmára és a közügyekben való korlátozások nélküli részvételre vonatkozó alapvető emberi jogokat.

Ezért Ukrajna Elnökének javasoljuk e törvénytervezetek visszahívását, napirendről történő törlését.

Ungvár, 2021. december 7.

dr. Brenzovics László,a KMKSZ elnöke

dr. Zubánics László, az UMDSZ elnöke

Forrás: karpathir.com

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *