Az amerikai külügy kiemelten foglalkozik éves jelentésében az úzvölgyi temetőgyalázás és az egyházi restitúció ügyével

Az úzvölgyi temető és az évtizedek óta elhúzódó egyházi restitúció ügyére is kitér az amerikai külügyminisztérium Romániára fókuszáló, vallásszabadságról szóló, 2019-es évre vonatkozó jelentése.

A jelentés tételesen említi a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár visszaigénylésének bírósági úton való ellehetetlenítését. Mint írják a római katolikus egyház 2019 januárjában fellebbezte meg a román legfelsőbb bíróságon a felbecsülhetetlen értékű könyvtár restitúcióját elutasító döntést. A fellebbezési tárgyalás 2021 novemberében kezdődik el.

A washingtoni külügyminisztérium részletesen foglalkozik az erdélyi történelmi egyházak – római katolikus, református, evangélikus és unitárius – restitúciós kérelmeinek elutasításával. Mint írják, a a református egyház által benyújtott visszaigénylési kérések felét még mindig nem vette napirendre a Különleges Restitúciós Bizottság (KRB). A történelmi egyházak arra panaszkodnak , hogy 2018 óta a KRB következetesen elutasítja azokat a kéréseket, amelyek esetében az egyház felügyelete alatt levő intézmények voltak a tulajdonosok. A volt kommunista rezsim feloszlatta tulajdonjogot – papíron – birtokló entitásokat és elkobozta tulajdonukat, most pedig nem ismeri el törvényes örökösként azokat a szervezeteket létrehozó és működtető egyházakat. 

Ugyanakkor a State Department jelentése kiemelten foglalkozik és részletesen leírja az úzvölgyi temetőben történteket, és negatív példaként említi a dormánfalvi polgármester temetőgyalázását, a legionárius megnyilvánulásokat a temetőben. 

Az RMDSZ tavaly több nemzetközi fórumon emelt szót a temetőgyalázásról, amelyről a szövetségi elnök személyesen tájékoztatta az amerikai külügyminisztérium egyik Romániába utazó képviselőjét is. Kelemen Hunor Matthew G. Boyse-nak, az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma közép-európai és holokausztügyekért felelős helyettes államtitkárának bemutatta a június 6-i vandalizmusról készült fotókat és videófelvételeket, rámutatva, hogy egy rendkívül kényes helyzetben miként viselkedik a többség az ország területén élő számottevő nemzeti közösséggel. Románia és Magyarország hadisírgondozó hivatalai képviselőinek megkezdett közös munkáját folytatni kell. Bízunk abban, hogy olyan megoldás születik, amely megfelelőképpen rendezi az úzvölgyi temető ügyét – mondta el Kelemen Hunor.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *