Négy évtized a magyarság szolgálatában

Rangos kutatók—többek között Stefano Bottoni történész, Herner-Kovács Eszter volt ösztöndíjasunk, a Magyar Tudo-mányos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének tagja, és Herman Gabriella doktorandusz—alkotják azt a munka-csoportot, amely céljául tűzte ki a HHRF első 40 évének feltérképezését. Odaadó munkájuk három fő tevékeny-ségre összpontosult:

  1. a HHRF több mint 200 ezer oldalból álló archívumának digitalizálása és a világhálón való közzététele
  2. egy tudományos konferencia megrendezése
  3. a konferencián elhangzott előadások kötetbe gyűjtése és kiadása.

A HHRF anyagainak közkinccsé tételét kutatók, újságírók tucatjai kérték az évek során, ugyanis az alapítvány mun-kássága egy olyan korszakot és területet fed le, amiről hiteles, első kézből származó információkat angol nyelven szinte lehetetlen máshol találni. A HHRF tulajdonképpen négy évtizede “hadban áll” az utódállamok hivatalos pro-paganda gépezetével, aminek magyar és angol nyelvű lenyomata a digitalizációval nyilvánossá válik.

Támogatóinknak köszönhetően eddig 108 ezer oldalnyi dokumentumot rögzítettünk. További $10,000 szükséges ahhoz, hogy a fennmaradt anyagokat szakszerűen scan-eltessük és digitálisan feldolgozzuk, hogy az archívum minden kutatói igényt kielégítővé váljék. Kérjük, adakozzon e meghatározott célra, ahogy tud.

A Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézete december 6-án egész napos konferenciát szervezett a HHRF négy évtizedes munkásságának bemutatására. Meg-tiszteltek jelenlétükkel, többek között, a ’80-as évekbeli kommunista Románia egyetlen hiteles ellenzéki csopor-tosulásának, az  Ellenpontoknak a szerkesztői is, Ara-Kovács Attila és Szőcs Géza. Az elhangzott előadásokról video-felvételek készültek, amiket hamarosan nyilvánossá teszünk.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *