“Erdélyben tanultam meg, hogy mit jelent igazán magyarnak lenni”

E mondat egy michigani magyar származású lány szájából hangzott el idén nyáron Csíksomlyón. Ha nem hallottuk volna személyesen, el sem hinnénk. De hallottuk, mert szervezésünkben vett részt 25 amerikai magyar fiatal azon az úttörő egy hetes erdélyi körúton, amelynek a ReConnect Transylvania nevet adtuk.

Nagy terveink vannak ezzel a prog-rammal, ugyanis meggyőződésünk, hogy az 5 éve futó, közösségeinkben rendkívül népszerű ReConnect Hungary program szerves kiegészítője lehet.

A ReConnect programok áldását máris érezhetik közösségeink: a 102 eddigi résztvevőben elvetett mag megfogant, hiszen a fiatalok:

  • magyarul tanulnak
  • visszatérnek Magyarországra tanulmányi, munka, illetve szabadidős célból
  • kérelmezik a magyar állampolgárságot
  • önkéntes munkát végeznek helyi amerikai magyar szervezeteknél
  • magyar klubot alapítanak saját egyetemükön.

A 2017 nyarára tervezett ReConnect Hungary programot már javában szervezzük; ha vannak környezetében olyan fiatalok, akikre “ráférne” egy ilyen megmerítkezés a ma-gyarságban, buzdítsa őket, még nem késő jelentkezni! A határidő december 31.

A HHRF minden követ megmozgat annak érdekében, hogy ezen értékes program jövőjét biztosítsa. Megnyerte a ma-gyar állam támogatását, és Hámos László a Diaszpóra Tanács, a Magyar Állandó Értekezlet és a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának decemberi ülésein kiemel-ten erre a programra irányította a figyelmet.

Köszönjük az elmúlt évi támogatását; csakis a nagylelkű adományoknak köszönhetően tudjuk folytatni jogvédő munkánkat a Kárpát-medencében és azon kívül élő ma-gyar testvéreink érdekében. Bármilyen adományát hálával fogadjuk, hiszen a legkisebb összeg is hozzásegít küldetésünk ellátásához.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *