Megjelent: Árgus, 2003/9

Balla D. Károly: Az összerakhatatlan / harmadvalaki

Az összerakhatatlan

csak a szilvafa legfelsőbb
és legszélsőbb ágáról
és arról is csak akkor
ha meghajtod mint a hintát
ha a végibe mászva megkapaszkodsz
leguggolsz és felegyenesedsz
sajátrezgése ritmusában
csak ha már úgy lóbálódzik
hogy majd leszakad a törzsről
csak ha már alulra érve
apró gallyai a földnek ütődve letörnek
csak ha már felülre lendülve
szinte ellök magától
horgász a meglóbált ólmot
parittya a lendített követ
vesszőt a felajzott íj

akkor
ott
a legfelsőbb ponton
az amplitúdó csúcsán
átélve a pillanatnyi mozdulatlanságot
a lélegzetakadásnyi súlytalan halált
abban a helyzetben
ha jó felé fordítod fejed
akkor tekinteted átvetheted
a kilátástalan
gizgazzal és vadoncokkal
telenőtt vársánc
százados falán
és kileshetsz a túli világra

de oly rövid e pillanat
semmit nem figyelhetsz meg alaposan
mindig csak egy
csak egyetlenegy pici epizód lehet a tied
pontonként kell összeraknod a képet
kockánként a filmet

és hajtanod
hajtanod kell szüntelen
az egyetlen szilvafa
legszélsőbb és legfelsőbb ágát
ágán át törzsét
törzsén át gyökerét
gyökerén át az anyaföldet

hajtanod kell
átérezve ritmust
beosztva lendületet
guggolva és felállva
szinte leszakadva és földet súrolva
apraját törve és felmagasodva
azokért az egyetlen pillanatokért
amelyek egyetlen kockáiból
megkísérelheted összerakni
az összerakhatatlant

harmadvalaki


kopogtam és vártam
lenyomtam a kilincset és vártam
résnyire nyitottam az ajtót és vártam
bedugtam a fejemet a résen és vártam
kitártam az ajtót és vártam
beléptem és vártam

senkit nem láttam a szobában

óvatosan leültem a fotelba és vártam

ekkor valaki kopogott az ajtón és várt
valaki lenyomta a kilincset és várt
valaki résnyire nyitotta az ajtót és várt
valaki bedugta a fejét a résen és várt
valaki kitárta az ajtót és várt
valaki belépett és várt

valaki nem látott engem a szobában
valaki óvatosan belém ült a fotelban

ekkor arra gondoltam, hogy én is
olyan egyvalaki vagyok, aki másvalakiben ülök
akit nem láttam a szobában

ekkor harmadvalaki kopogott az ajtón
és várt