virtuális Pánsíp Szalon irodalmi
szöveghely és interakciós színtér
Pánsíp Szalon képzetes szavak virtuális lexikonja

szerzők (abc)

Webrátor
Webrátor | Egyszeri internetes melléütés, a háló ördögének szóra is alig érdemes apró csínytevése. Cobweb, a derék indiánfiú emilben tudakolta barátjától, Netszarvastól, ismeri-e közös cimborájuk, Mélsólyom elmaradásának okát („Nemtomahawk holkeesik!”). Netszarvast megdöbbentette, hogy Cobweb nem hallott a betörésről, csodálkozását nem is rejtette véka alá („Komolyan nem tudod? Cobweb ratortek az ajtot bazmeg!!”). Balladéi hodályba vésző okokból azonban az emilnek csak töredéke érkezett meg - Cobwebratortekazajtot, ennyi. Hát így történt. Az esetnek sem jelentősége, sem tanulsága nincs igazán, annyi csak tán, hogy a webrátor minden incselkedése dacára sosem fog igazán boldoggá tenni. Maradjunk inkább a málnaszörfnél.
Esze Dóra

Webrátor | Érzékeny pontokat érintő, (meg)rázó hatású, honlapító szónoklatot tartó orátor. Lásd még: webrétor.
Kertész Lehiny

Webrátor | Aligha ejthette volna kedvesebben a szót a hajnalra már igencsak elfáradt, szerelmi játékainkban kimerült epheboszi ifjú, midőn pillanatnyi ájulatából – a halállal való röpke találkozásából – föleszmélt, és azt tapasztalta, látta, vagy csak látni vélte, hogy lankadt tagját lankadatlan örömrudacskámmal pótolva múlatom heves kedvem mellette, továbbra is fölajzottan, mint a digitális politúrt kaparó macska, amely hiába kapkodott az infravörös sugármezőben az egér nem létező, vagy legalábbis hiányzó farka után. A kedvesre formált szó elszáll, az ifjú még boldog is, hogy az éjszaka további részét bár tőlem nyugodtan átaludhatja, hangom és izgalmam egyre csillapul – gondolja újabb halálbazuhanása során –, ám az ablak mögött már dereng a hajnal, új vírusok kelnek útjukra, hogy kíméletlenül elhomályosítsák, megvakítsák az efeboszi ifjú gyöngyház-monitorát és soha viszont ne láthassa ma éjszakai szerelmét. Disconnect.
Ephemeria Silver

Webrátor | értelmezési kísérlet Abi al-Maarri feljegyzései alapján:

„Feljegyzés a posztalkímia tervezett szótárához:

WEBRÁTOR – midőn Weber Frigyes német természetbúvár (szül. Göttingában 1752., megh. 1823.), a kieli egyetem növénytani és orvostani tanára 1802-ben az Újvilágot járta, olyan bizonyítékokra bukkant, amelyek megerősíteni látszottak a pánspermium-elméletén hízlalt ethno-pankrációs elképzelését. A Mattogrosso D-i részén, a vapisiana és atorai, főként ez utóbbi indián törzsnél tapasztalt rítus, a galacsinhajtók (Ateuchus Web., a lemezcsápú fedeles szárnyúakhoz tartozó bogárnem) tisztelete alapján arra a következtetésre jutott, hogy e primitív nép szertartása az egyiptomi szkarabeusz-kultusz sajátos változata, és Rá (Ré), az egy jelentésű napisten benben-kövön megjelent nevét (Phra) idézi, az indiánok pedig kőpöröllyel, a germán Thor (Thunaer, Thunar, Thonaraz) harci eszközével csapták agyon a rítus végén a szartúróbogarat, így bizonyítottnak vélte az emberi fajok együtt-teremtettségét, amit a maga és az istenségek nevének fölhasználásával Web-Rá-Thor axiómának nevezett el.

Nettitia K. Froese

Webrátor |
  • Virtuális szimulátor, a BKV 13-as villamosán való élményutazás rázkódásainak élethű kipróbálására.
  • Szépségápolásra szolgáló, különleges, frissítő és ránctalanító masszázsgép többnapos, folyamatos internetezés esetére, amikor is fennáll annak esélye, hogy az arcon a fáradtságtól és a sok hunyorítástól ún. szarkaláb, fakó bőr, karikás szem stb. effektus keletkezik.
  • A klaviatúrarendszer új billentyűje az érzések kifejezésére (smilies): egy leütés mosolybogyó, két leütés szomorodni, szinkópa sírógörcs, tititá nevetőgörcs ...
  • A webradiátor rövidítése. Számítógépbe beszerelhető speciális fűtőtest a lefagyások kivédése céljábó
Hajdú Mónika

Webrátor | a „nem látol” elhallása pornókörökben. pornónégyszöges ellentétben áll a balladé nemzetség „meglátol” kifejezésével. medici marcella el-szólása: reszket a bokor, mert rezgőwebrátor szállott rája. (rája, úgy is mint: a tadzs mahal éji wéneke.)
Kun Marcella

Webrátor | A gondolatok közömbösségének területe, akár egy mindenüvé sugárzó, banális és derűs képernyővilág, egyszerre jelenvaló is, meg elérhetetlenül elválasztott, a dramatikus teli pillanatok koncentrálója meg szétszórója is egyben, ahogyan a technikai tárgy megjelenik, majd nyomban el is veszti tárgyiságát a létét megalapozó diszkurzus fókuszában. Egy ilyen kultúrmiliőben a fetisizmus aligha korlátozódik csupán a nemiség területére, vagy minősül perverzitásnak, hiszen ahol az eltűnés írja a világrendet, ott a gyönyör előtti utolsó pillanat (Roland Barthes és a fétis) intenzitása mindennapi szokásaink közé vegyül, és a kiürülés előtt még egyszer megtárgyiasul.
Az e-volúció eme fokán, ha az álomsebességgel révedező, tisztességben megöregedett matrónák retiküljéből a repülőtéri vizsgálat során a bálnák sikolyához hasonlóan terjedő rezgésű, méretes webrátor kerül elő, úgy az a technika közömbös diadala, amely természetesen immáron húsba vág/fúródik, azonban mindenféle pátosz, intenzitás vagy rendkívüliség nélkül, ahogyan ez a kis ígéret/helyettesítés-készülék jelentéktelenségéhez illik. A webrátor ugyanis szinte mindenütt jelen van, és összeköti az elérkezetlenség pillanatait azokkal, amelyek még a vágyon innen sorakoznak.
FaZer Speed

Webrátor | Egyetlen góliátelemmel is működtethető, lerághatatlan WEBALMACSUTKA (ld. ott), amely szexuálszociomazochista hálókukkolók (Webschlafzimmergukkern) kielégítésére szolgál. A ~ kétfunkciós használata a fejlett társadalmakban elfogadott közösen letöltött órák mozgalmasabbá tételére.
A webszerszám korai formája semmiben sem különbözött a jelenkoritól, ám működtetése forradalmi változáson esett át a >>webkúpról is nevezett Hálóreláj című költeménynek mű élvezete során a német költészet bércén elélvező Jungfrau tudományos leírását követően (v. ö.: földkúprengés a szűz alatt).
Legújabb időkben Mr. Edison sztahanovista egy Volte nevű itáliai békász alapötletéből kifejlesztette az elektrofikciós módszert, minek következtében egy Kandó nevezetű magyar (?) bakter közreműködésével sok minden löködöncöt mozgalmassá tett. Ez ötlet lényege, hogy minden áramgerjesztett csutka webrál, s ez által (mű)élvezetet okoz.
Újabban tetszés szerinti méretben és rezgésszámmal kiskereskedelmi forgalomban is kapható. (Figyeljen a KU-KI-BE márkajelzésre! Vigyázat, hamisítják: az emberbőrrel bevont hamisítványok rontják az áru élvezeti értékét!)
szigy

Webrátor | Első változatát 1915. február 16-án, egy híressé vált maródi, aki később káplárságig vitte, s akinek parányi pamacs nőtt orra alatt, fogalmazta meg: cellakurva, ami tudvalévő, hogy egy 39-es tábori fapina, dörzsölésre rózsaszín, bakát vigyorgósra varázsol.
Második változatát 1944. március 20-án egy nagy vezér, hadvezér, akinek orra alatt még mindig csak egy apró pamacs termett meg, hiába öntözte folyamatosan lelke nyúlós ambróziájával, csak nem bírta káplár módra megpödörni, nos hosszú töprengés után mívelt világnak ígyen magyarázta: Weblápon könnyen sikló, csak hullámokat nem verő elektroakusztikus vizibuzerátor, megjelenésekor baka lihegő, örömteli vakkantásokat, dörmögéseket, lélek legmélyéről feltörő brummogásokat hallató kanmedve.
Káplár hadvezérünk reinkarnációját webbelében Rooth, a Törvény nagy tudója, könyörgi majd ki két nagy üstökös karambolja után Luczy Feri vágólappantyúkja segítségével, kinek aranytorkú kotkodája megmenti szétpukkadásától a Földet, s akkor meghallhatjuk a harmadik változatot is, amely biztosan az első kettő plagiplájzása lesz, s ez durva leutánzást jelent, de viszont baka, ha bedugja, azonnal használja is, számára ez végtelen boldogság, mennyeknek hetedik világa.
Balogh István

Webrátor | cyberpunkrátor
Kőrös László

Webrátor | A cyber-ködbe vesző Internet ország, Webrália helytartója.
Csönge Attila

Webrátor | pedigrés hálókutya
gergely

2004. febr.

ENGEDJÉTEK HOZZÁM A SZAVAKAT!