virtuális Pánsíp Szalon irodalmi
szöveghely és interakciós színtér
Pánsíp Szalon képzetes szavak virtuális lexikonja

szerzők (abc)

Hiszt Erika, a netcharisnya
Hiszt Erika, a netcharisnya | Yuppie, single, cosmopolitan, félvilági jet-set-lady, aki mellesleg Internetes fórumokon publikálja feminista nézeteit. A fentiekben rejlő ellentmondás, valamint feltűnési viszketegsége miatt állandóan az érdeklődés központjában áll. Jelenlegi barátja a multimilliomos amerikai harisnyagyáros, Net Strim Pfli, akivel TV-Talk-Show műsorokban is mutatkozik. Erika irodalmi tevékenységére való tekintettel a cég legújabb divatkreációja a „let’s net’c together”, amely a képernyő előtti non-stop-chat tevékenység mellett, ill. annak megszakítása nélkül lehetővé teszi a naponta szükséges harisnyaváltást.
Az új márkacikk reklámjában múzsaként fellépő Erika a video-clip-en hisztérikus zokogásban tör ki, amikor öltözködés miatt meg kell(ett akkor még) szakítania a netezést. Erre utal ragadványneve.
Erika szerint úgy a netcharisnyát, mint az összes egyéb erotikus fehérneműt (dessous) a magára valamit is adó luxusnő ma Milánóban szerzi be. Éppen ezért csak ott kapható a italonetc-modell: olasz nemzeti színekben kreált netcharisnya.
Pompéry Judit

Hiszt Erika, a netcharisnya (válasz Kertész Lehinynek) |

Úgy tudja a historica
nagy kurva volt Hist Erica
úgy szerette Puskinát
akár az a bús pinát
dehogy volt ő dekabrista
bizony csak egy lukas, nyista
neccnek is rossz heccharisnya

Rollay Dák Béla

Hiszt Erika, a netcharisnya | Eredetileg Эрика Гист, méltán elfelejtett dekabrista kékharisnya, a titkos összeesküvés hálózati embere. Puskin verset is írt hozzá.
Kertész lehiny

Hiszt Erika, a netcharisnya |

  • Színes harisnyamárka választék netfüggők számára. Szlogen: húzd a fejedre és egyből más színben látod a képernyőt!
  • Részlet Sara Mago (Mágus Sára) Háló a neten c. könyvéből: „... Ne hisztizz mán Erika, húzd le a harisnyát és dógozz! - parancsolta Orgazmátor a sarkirumban. A hangulat azonnal megmerevedett és ...”
  • Internetbank kirablására specializálódott nőszemély, aki identitását álcázva egy mikrofibraszónikus (speciális mikrofonnal ellátott) harisnyaszerű kezeslábasba rejti magát.
Hajdú Mónika

Hiszt Erika | Medici Marcella balladé-kutató jelen állásfoglalása szerint a webc- ill. netcharisnyák a bédékák gumibabáiként szolgáltak. Az önkielégettóba tömörült bédékák webc- ill. netcharisnyákkal végzett imitált párzásainak ékes tárgyi bizonyítaként maradtak fenn a webc- ill. netcbarisnyák (ukrajnai termékenység-istennők) légpumpái, melyeket egyes balladék nem hivatalos (rajongói) honlapjain ma is fújtatnak.
Kun Marcella

Hiszt Erika, a netcharisnya | Minden ellenkező híreszteléssel szemben Hitler barátnője, majd felesége a bunkerben a kettős öngyilkosság előtt nem Eva Braun volt, Hanem Erika Hist. Őtőle származik a híres náci katonadal, hogy "auf der Heide blühmt eine Bluhme, und sie heisst Erika, und sie heisst Erika." Namármost Erika tudta, hogy a Führer elveszítette a háborút abban a pillanatban, hogy az oroszok Sztálingrádnál Paulus Feldmarschallt megadásra bírták. Igen ám, de honnét tudta? Hát a <SIEGHEIL@SIEGMUNDFEUD.com> elnevezésu netről, illetve webről. Ebben az a pláne, hogy senkinek sem volt még egy buznya komputere sem, mert a kedves németeknek segéd fogalmuk sem volt, hogy a második világháborút nem V2 lövegekkel meg más "sonderwaffék"-kal kell megnyerni, hanem információval, mégpedig olyannal, melyet a modern zsidó pszichoanalízis szűrőrendszerén bocsájtottak által. Ezért Erika Hist még örömteli (Freude, Götter schöner Funke stb...) Zsiga Bátyánk életében kitalálta a titkos net, azaz webszolgálatot, ám Örömteli Zsiga Bának az volt a kikötése, hogy csak ők ketten tudjanak ennek az e-mailnek a létezeséről. Erikának (már a bunkerben) csak egy gondja volt: mi lesz nagyszerű találmányával a háború után? Zsiga bá már halott volt, de londoni sírjából a szexuális tudatalatti hullámain kiüzent Erikának, ezt mondván: "Kedvesem, maga szerkessze meg minden idők legtetszetősebb mértani ábráját, a SZEKSZHEXAFRUSZTRAGON-t, mert a 21. század új istene a nekiszabadult szex lesz, és hiába lesz mindenkinek szabad buzernánsnak, leszbikusnak, vagy átoperáltnak lenni, több lesz a frusztrált ember, mint valaha." Erika töményen elgondolkozott Zsiga bá mérhetetlen bölcsességén, de mihelyt ceruzához, körzőhöz és pauszpapírhoz nyúlt - amiből kevés volt a bunkerben - Martin Bormann besúgta a Führernek, hogy Erika rosszban sántikál. Hitler ekkor határozta el, hogy törölteti Erika valódi nevét, és ekkor ragasztotta rá a szürke, hétköznapi "Eva Braun" nevet. Bizony, bizony mondom néktek, falja be mind, kinek vagyon fülepe a masszázsra.
Rettenetes Zaddam, Csík Hágó elaggott zsarnoka

Hiszt Erika, a netcharisnya | (1492 – ) Uncle Sam első felesége, akinek első férje mindmáig ismeretlen. Többen gyanítják, hogy egy Christoforo Colombo nevű kalandor nyomában vetődött későbbi szülőhelyére. Amikor a szerelmével üldözött kalandornak hegyére állította tojását, a méltó verés elől elbujdokolt. Állítólag addig bujdosott, amíg senor Colombo élt. Utána előkerült, és amíg fel nem találták a kommunikációs társadalmat, bártáncosnő volt, és egyetlen hálóval leplezte szemérmét. A hálóhoz azóta ragaszkodik.
Napjainkban az Újvilág mitikus lénye, meghatározhatatlan személyiség, csak hatásának következményei ismertek. Mivel eredeti fürgeségét mindmáig megőrizte, sőt egyes kutatók szerint állandóan fokozza, amivel jócskán túlhaladja szülőállamai összesített növekedését. Istennőként viselkedik, ami főleg abban mutatkozik meg, hogy a csettpartikon bekövetkező hirtelen kedélyállapot-változásai nyomán ijedtükben lefagynak a win és worchesterek.
A kegyeiért versengő hímek a hiperaktív hölgyet közönséges hiszterikának is nevezik, és ilyenkor szemére vetik lexikális műveltségét, valamint az abból adódó szabadgondolkozását, amit a lassan kivesző hochmagyar nyelv kékharisnya néven is emleget. Anglomán hálójárók (lásd: hálómkór) szokatlanul élénk, epitheton ornansként viselt kék harisnyájának nagyszemű netz voltát erotikus kihívásnak tekintik. Ezeket feleségeik hiába invitálják a hálóba, látószervüket a netzszemekre irányozva elrévednek, és az eiaculatio prae mumus kegyelmét remélik Erikájuktól.
A hermeneutika ortodox hívei szerint e különös nem eltévelyedettség az oka, hogy hálófüggő személyek feleségei hálószobájukban mind egyedül, mind férjükkel szemben hiszterikát játszanak.
szigy

Hiszt Erika, a netcharisnya | Még mielőtt a számos fölhasználót érintő munkakörből kiindulva téves képzeteket alkotnánk az egyébiránt baudrillard-i értelemben vett paroxista/vég (előtti) ínyenc, és ilyenformán újra csak gyanús (a vég-előttiség itt a tomboló orgazmus kitörését megelőző pillanatokra vonatkozik!) hölgy személyéről, aki folyondárkarjával és puhán símuló, ám >>internetalma-szerűen feszes, bimbós keblével a Hiszt Er(ot)ikus gyönyörök egyetlen papnője, célszerű megfontolni, hogy valamennyi kéjes görcs-balettjét, ingerlékeny érzékeinek szikrázó-zsongító rövidzárlatait egyes-egyedül éli át, miután kéjcseppektől síkos, kettényíló szeméremajkához helyezi krómozottan megcsillanó (a Fazer 1000-es polírozott kipufogódobja!), rezgő-meleg hatalmas >>webrátorát, és kék erecskékkel behálózott, szinte-szinte áttetsző szemhéja mögé rejti elfátyolosodó, varázsos tekintetét.
Rossz ízlésre és pallérozatlanságra vall, ha Hiszt kisasszonyt kurvának képzeljük.
FaZer Speed

Hiszt Erika, a netcharisnya | Az Al-Kalmi terroristacsoport nőtagozata által kifejlesztett, tantrikus anomáliát előidézni képes vibrációs csodafegyver neve.
Csönge Attila

Hiszt Erika egy neccbarisnya júzerneve, akit a nemvirtuális valóságban Frászk Arikának hínak.
Kőrös László

Hiszt Erika, a netcharisnya | annyi mint Orá Lilla, az esterházyckék.
gergely

Hiszt Erika, a netcharisnya | Egy korábbi (1999-ben írott) drámám (lásd) egyik szereplője. A szerzői jogvédő hivatalnál és nettarisznyánál máris panaszt emeltem a dokufikciós sorozatodban zajló plagizáció miatt, valamint a szoftverrendőrségnél is bepanaszoltalak, de ők rá se hederítettek, magyarán le se szartak. Az UDBA, az ÁVH, a KGB és a CIA máris kifejezte együttérzését, a szerbiai alvilág, az IRA és a MOSZAD pedig felajánlotta segítségét arra az esetre, ha nem volnál hajlandó kártérítésként 48 millió dollárt 24 órán belül kifizetni. A valószínűleg hosszadalmas pereskedés végén a markomat ütő horribilis összeget azúrparti nyaralásra költöm, a fennmaradt aprópénzből pedig nyugdíjba vonulok. A STASI legyen kegyes hozzád...!
üdv
palócz

Szabó Palócz Attila

2003. dec.

ENGEDJÉTEK HOZZÁM A SZAVAKAT!