virtuális Pánsíp Szalon irodalmi
szöveghely és interakciós színtér
Pánsíp Szalon képzetes szavak virtuális lexikonja
Szerzők (abc)

Hálózatpederaszta

HÁLÓZATPEDERASZTA | Függőágy hálójában fekvő, a hasa aljára laptopot helyező és annak klaviatúráján játszadozó, fiatal programozókat e-mailekkel molesztáló felhaszháló.

Zapf „Capi” István

HÁLÓZATPEDERASZTA | olyan személy, aki fiatalabb hálótársakra kapcsolódik rá az interneten, és kisablakos alkalmazások futtatására használja fel őket.

Puskás Balázs

HÁLÓZATPEDERASZTA | Elferdült hajlamú Internetlovas, aki kiszemelt, többnyire kiskorú áldozatait (1-18 Kbyte-ig) a hálózaton keresztül szerzi (lásd még „behálózza”) és fertőzi. A kiskorúak innen szintén a Hálópederaszta által terjesztett baj továbbítóivá válnak. A betegség lelassuló világi reakciókban mutatkozik meg fokozódó netfüggőség mellett és a világtól, a realitástól való teljes elzárkózásig terjedhet. A beteges kapcsolatból származó, egyre gyorsabban, már-már járványszerűen terjedő betegség kórokozójának neve Kockás Pedervírus. Védekezni ellene szinte lehetetlen, mert a Hálópederaszta a fiatalok természetes kíváncsiságára épít, akik rendszeresen gyanútlanul töltik le a vonzó küllemű és szövegezésű üzeneteket. Ilyesmire már volt korábban is példa a Bibliában: Éva és a kígyó által kínált alma története. A halandóság betegségéből azóta sem sikerült kigyógyulnia az emberiségnek.

Pompéry Judit

HÁLÓZATPEDERASZTA | Cybertojásait vakargató XY, aki netifjakra vadászik kivetett hálójával egy chatroomban. Az XX-eket parabolában kerüli, de ha egy ifjú titán hálóján fennakad, akkor azt kukacával azonnal arobatizálja.

Hajdú Mónika

HÁLÓZATPEDERASZTA | Emelvényszerű fekhely Óz, a nagy varázsló és az akkor még gyerek etióp messiás, Rasztafári hálószobájában. Követőik mindkettejüket pederasztálra emelték.

Blodlay Klára

HÁLÓZATPEDERASZTA | Azon virtuális lényeket nevezik így, akik a kiskorú hímbitekkel szeretnek szexuális kapcsolatba kerülni. Alapvetően vírusok voltak, a virtualitás evolúciója folyamán azonban nettényezővé váltak. Kiirtani nem lehet őket, jóllehet tetemes károkat okoznak a Mátrix szövetében (hiszen így nemcsak 0 és 1, hanem 0,5 és 1,5 is szerepel a rendszerben).

Berka Attila

HÁLÓZATPEDERASZTA | A tizenkilencedik század második felében a Moszatszeget is elkapta az aranyláz, Háló Vince /kalandor/ világutazó hozta be. Miközben a készületlenül ért lakosság tépelődött, türelmetlenkedett, szitkozódott a Moszatka partján, mert fogalma se volt, mivel s hogyan kell aranyat mosni, Háló Vince e célra drótból hálószerű rostát sodort ezerszám s jó pénzért árusította, sőt, boltot is nyitott. E munkaeszközt Háló pederte rostának nevezték el, de mivel annyian és annyiszor ejtették ki napjában hadarva, idegesen, haragosan, reménykedve, kérve kérve, káromolva, öt év alatt kopással hálópederosta, majd újabb öt év alatt hálópederaszta lett belőle. A Moszatka homokja egyetlen szemcse aranyat se tartalmaz/ott/, ezért hiába hagytak oda műhelyt, mezőt, iskolát, hivatalt a moszatszegiek, nem hogy nem gazdagodtak meg, hanem lerongyolódtak és beütött az éhinség. /A megtollasodott Háló Vince idejében továbbállt./ Miután rádöbbentek a valóságra, a hálópederaszta szó új értelmet kapott! Azóta jelentése: semmiben turkáló, meddő próbálkozással életét elrontó egyén. A múlt század második felétől a kifejezés kezd kihullni a használatból és az emlékezetből, ugyanis nők és gyermekek számára illetlenség volt kiejteni, sőt, egyes családokban tiltották. Ma már elvétve hallanánk, ha a moszatszegiek csodálkozására a világmemória nem igényelné a használatát.

Esther Fried

HÁLÓZATPEDERASZTA | A dr. Anne Fausto-Sterling, a Brown Orvostudományi és Genetikai Egyetem professzora által (hiányosan) vázolt öt nem (férfi, női, herm, merm, ferm) bármelyikéhez tartozó olyan netkötelezett cyber-libertinus, akinek nem csupán a (képernyő)izgalmi állapot megfelelő hőfokához, vagy a (lágy)technológiai elgyengülés elektronikus (legjobb esetben belső égéssel és robbanással összefüggő) nedvkibocsátásához (techno-ejakulátum), de egyáltalán a puszta rácsatlakozáshoz is be kell valamit dugnia.

FaZer Speed

HÁLÓZATPEDERASZTA | a Ching-dinasztia idejében Európában az első internet uralkodó klán, világszerte elterjedt nevén pedesztria. A hálózatfejedelem címe a hálózatpederaszta, akinek a korlátlan hatalmába csak az INTERDIFERNÁTOR szólhatott bele. @oskodása miatt behálózták és egy vírussal dizinfektálták. Intézménye helyett létrejövő otthonlap vezetője a HÁLÓGUBERNÁTOR, aminek betöltésére minden verzióban bédéká-kat alkalmaznak.
Legendák szerint az orákolum kisebbik fia, aki elindult, hogy szerencsét próbáljon RENDSZERGAZDASÁGi válság idején. De végül nem futott be nagy karriert. Hólózatpederaszta helyett csak hálózatpesztra lett belőle.

tommy

HÁLÓZATPEDERASZTA |

  1. Sajátos viselkedésmódú, mono- és webmániás hímnemű egyed. Jellegzetessége, hogy a neten mindig a legfiatalabb programokat birizgálja, és ha teheti beléjük ír legalább egy vesszőt. E vessző egyik megfelelője annak az egyvesszős jelzőrendszernek, amellyel Luk Ács professzor, a 20. században esztétika szakos hallgatóit fenyegetni szokta. A ~ típusos esetben kizárólag serdületlen programokba dugja írásjelét. A nem típusos ~ abban különbözik a típusostól, hogy bármi elektronikát kéjjel tapogat, és beéri akár az elektronikus nekrofiliátor (lásd ott) élvezeti cikként való használatával is. Ilyenkor halálosan boldog.
  2. A másként gondolkozók alfaja (egyeseknél: faralja). Ha valaki arra téved, amerre fajának alja van, tévesen fajtalankodónak is nevezik. A ~ helyes megközelítésben szilíciumvölgyi eredetéről is megismerhető. Köznyelvi értelemben a népnyelv ezúttal is találékony: a szilícium-dioxid (SiO2) maga a homok, ezért hálóhomokozónak nevezte el a monitorhüvelyt, a ~ élettársát.
szigy

HÁLÓZATPEDERASZTA | Olyan bajszos rendszergazda, aki állandóan a belső hálózatot buzerálja (de az mégsem műxik rendesen), és eközben még a bajszán is kicsit mindig peder. Aszta mindenit, mondja, miután végképp lefagy a rendszer. A sorrend tehát mindig ez: működő hálózat, peder, "Aszta", lefagyás. Lásd még: tünetwörkli.

Kertész Lehiny

HÁLÓZATPEDERASZTA | lásd még: médiaköcsög. A huszonegyedik század elején használt becsmérlő kifejezés. Női megfelelője: webrnuna. Olyan on-line szerkesztők megnevezése, akik a lap nyomtatott kiadását követően egy napos késéssel frissítik az on-line kiadást. A szó kihalt, ugyanis a huszonegyedik század harmadik évében csupán egyetlen napilapnál volt tapasztalható az információlassítás eme ármányos módja.

Ephemeria Silver

HÁLÓZATPEDERASZTA | A kifejezés akkor keletkezett, amikor Zat Pétert, a >>billgéjtizmus követőjét, a netidentitásukat erőszakosan másokra ráerőltetők mozgalmának vezérét, aki konspirációs világhálózatatot épített ki, és virtuális szexshopok üzletrendszerét hozta létre (ezekben forgalmazták többek között az úgynevezett >>webkúpot) egy nagygyűlésen a hatóságok őrizetbe vették. Ekkor kiáltotta valaki el magát idegenes kiejtéssel, Hálló, Zat Peter, asta la vista! A felkiáltás eleje, néminemű fonetikai torzulás után, előbb mint a kárörvendést kifejező szó honosodott meg önálló fogalomként, majd a nevezett mozgalomban részt vevők gúnynevévé vált.

Arabella Dolýk

HÁLÓZATPEDERASZTA | A hálózat tele van hamissággal. Különösen érdekes fejlemény mostanában, hogy az ún. hálózatpederaszták (nem tévesztendő össze az igazi pederasztával) „egyértelmű” képeket hamisítnak híres emberekről, és teszik közre a fotókat Interneten. Érdekesség: míg az angol h.-ák a királyi család tagjait veszik célba, a német h.-ák szélsőséges politikusokról hamísítanak felvételeket, addig a magyar h.-ák az írókat támadják. Különösen hírhedt egy „Peter Schilfig” nickname alatt futó h. - ő kortárs írókról készít hamisítványokat. Az egyik elhíresült képén látható, amint Konrád György és Döbrentei Kornél éppen mosolyogva megcsókolják egymást.

Kalász István

HÁLÓZATPEDERASZTA | Aki október huszonhatodikán este fellépett az UngParty honlapjára, annak méternyi távolságból két dolog ragadhatta meg a tekintetét: a HÁLÓZATPEDERASZTA felirat, meg az én képem. A felületes szemlélő számára tehát a HÁLÓZATPEDERASZTA akár én is lehetek. (Mint látható, további definíciós kísérletek tárgyául az én fogalmat ajánlom.)

Kőrös László

HÁLÓZATPEDERASZTA | A hétszáz billgéjt tárkapacitású főnökbédékák káromkodásának alanya. „Ahálózatpederasztahétszázát!” - durva beszédfordulat többnyire akkor használatos, mikor a szerviz H. lózat, a szerviz H. szamárzat és a szerviz H. zebrázat képviselője a P. Ede nevű, rasztás frizurájú mekintoszó kisiparos helyett egy ártatlan bédéká alkalmazottat kíván ímélen a P.-ba küldeni.
A káromkodás ímélben használatos rövidítése: a + H.lózat + P. Ede + raszta700át!; vagy egyszerűen csak: hápé.
Ez utóbbi kivonatból lepárlással és hosszas érleléssel kifejlődött, ma legközkedveltebb alakváltozatok: A hápéd hordjon rasztásat!; Mennyte a hápécsába!; Idd meg a kiaszott hápédat!; Hápégjá anyádba!; Hápédra arc!
A havarjú köszönés mintájára a káromkodásból eredeztetett üdvözlőforma: Hájp, Neked hjúlett a kibaszott pakardod? Az erre szokásos válasz, ha az illető udvariasan fogadni kívánja ezt a köszöntést: Csácsumi, oszt a te kurvanőd meg hálózatpederaszta?

Kun Marcella

2003. okt.-nov.

ENGEDJÉTEK HOZZÁM A SZAVAKAT!