virtuális Pánsíp Szalon irodalmi
szöveghely és interakciós színtér
Pánsíp Szalon képzetes szavak virtuális lexikonja
Szerzők (abc)

Glob Alice

Glob Alice | A digitális kultúra gyönyörteljesen töredezett, nagyobbára a lágy technológiák terminálisainál vizsgálható esetleges realitásában Glob Alice megöregedett és összetöppedt: alig érti már a kerekded-gömbölyű formák először finoman erotikus, majd a fonikus/grafikus/imaginárius jelentés linearitásában egyre perverzebbé, végül vitathatatlanul pornográffá prostituálódó vágypoétikáját, amely legalább annyira személytelen és konceptualizálhatatlan, mint amennyire automatikus (Automated Alice) és esetleges. Glob Alice egész egyszerűen a reménytelenül nosztalgikusok terebélyes-elhasznált olcsó kurvája, akinek ráncossá ernyedt, lagymatag segge mostanra már túl kicsi ahhoz, hogy átfogja regionális-kusza, alkuló-változó mitológiáinkat, ahhoz viszont, hogy valamely filigrán sportgép (pl. Yamaha R6) – vagy gazdája! – farokidomára telepedjék mint majd vágta utáni oktáncsemege, mégis elfogadhatatlanul méretes, úgyhogy általában pejoratíve beszélünk róla.

FaZer Speed

Glob Alice | ismertebb nevén Alice Kúper. Foglalkozása: rockbálvány. A Tesco Gazdaságos Lázadás feltalálója. Nevét azért változtatta meg, mert zavarta, hogy túlságosan könnyen összefüggésbe hozható a Globe Színházzal, és ez szerinte vér ciki. Egyik legismertebb slágere a Lost in America, melyben gyatra tájékozódási képességeiről vall vájtfülű hallgatóságának.

Puskás Balázs

Glob Alice | Világhetéra, mindenki Alíza (vö. Macája). Az első nő, aki valóban közel került ahhoz, hogy mindenkinek meglegyen.

Zapf István

Glob Alice | Alias Csodás Alízka. Alice Csodaországban unokája. Orwell után az egész világ Csodaország, innen a névmódosítás. Globális csoda, az egész glóbuszt behálózó. Csodás Alízkát mindenki szereti. Egyetlen vetélytársa a >>netcharisnya Nettodilia, aki rendszeresen fekete festékkel (netgrafit) fújja be Alíz számítógépének billentyűit.

Pompéry Judit

Glob Alice | A mindent elnyelő Bermuda-háromszöget (más feltételezés szerint a kozmikus fehér lyukat) övező sötét kiterjedés.

bdk

Glob Alice | én vagyok.

Arabella Dolýk

Glob Alice | Tündér és esélyegyenlőségharcos, közgazda és világutazó. Ha például egy férfi azt suttogja egy nőnek holdfényes parkban, „mindenestül szeretlek”, Alice máris ott terem, a mindenestül ugyanis az ő polgári álneve. Jelentős eredményeket mondhat továbbá magáénak földosztás és válás esetén. Hobbija nincs, barátja az egész világ (mindenestül :-), ellensége csupán >>Hiszt Erika, de ez nagyon régi történet. Családi vállalkozásuk keretein belül szívesen súg Verheugen belga globalizációs miniszternek, de jobban szereti a maga útját járni. Gyakran összetévesztik Globusz-szal, aki azonban névrokon. Alice csak érzelmeket tartósít, gyümölcsöt nem.

Esze Dóra

Glob Alice | A Webanya neve az angol virtuális mitológiában. Az ő széttárt combjai közül folyt az éterbe a mátrix, miután öt évezredig élte nászát Count Errel, az adatok félelmetes urával. Kultuszát mi sem bizonyítja jobban, minthogy legalábbis gyanús hívei széles tömegeket mozgatnak annak érdekében, hogy a fizikai valóság korábbi istenei helyett ő legyen a világon az egyedül imádott legfelsőbb lény.

Berka Attila

Glob Alice | Alice Glob, szül. Jelizáveta Vlagyimirovna Micsurina, Ivan Vlagyimirovics Micsurin (1855-1935) szovjet növénynemesítő dédunokája. A hidegháború idején disszidált az Egyesült Államokba, ott házasságott kötött Axel Glob milliárdos oligarchával, aki finanszírozta azokat a nagyszabású genetiakai kísérleteket, amelyekkel az osztályharc tüzéről pattant leányzó édesapja titkos és teljesen ismeretlen, a szovjet hatóságok által burzsoá áltudománynak minősített hipotézisei alapján kívánt folytatni. A Harvard University felfigyelt működésére, felkarolta, s jelenleg e tudományos intézet kutatási programjában dolgozta ki a gén- és fogyasztó-manipulációval létrehozott virtuális gyömölcsöt, az >>internetalmát.

Kertész Lehiny

Glob Alice | A globális eljegesedés (global ice) megnevezésére szolgáló fogalom. Jelentése: a világ összes számítógépének egy időpontban történő lefagyása. Védekezés ellene tűzfalak építésével lehet, az erre szakosodott webbrik (web brigádok) szerződtetésével.

Hajdú Mónika

Glob Alice | Füstös egy nap volt. Bolgár György a prosztatámon nyugtatta meggyötört homlokát. A tőgymeleg hurkazsír hangulatú délutánba Sára telefonja rondított bele: "Biztos tudod, mi a pálya Alízzal…" Odarohantam az ablakhoz, és nem hittem a szememnek: egy rohadalom nagy limuzin parkolt Alíz háza előtt. Megértettem. És mégsem. Nem tudom, miért megy el. Nem tudom, hová megy. Biztos van rá oka, de a franc se kíváncsi rá. Huszonnégy napja élek a szomszédjában. Huszonnégy napja várom az alkalmat, hogy elmondjam neki, minden vágyam, hogy ő kikapós nővérkének öltözzön, én meg ágyhoz immobilizált tömegszerencsétlenség túlélőnek. Csak egyszer szeretném látni, hogy megvillan a szeme, mikor rám néz. És most mi van? Na, mi? Szokhatok hozzá, basszus, hogy Alíz többé már nem a szomszédom.
Ha legalább együtt nőttünk volna fel! Csak egyszer véstük volna nevünk kezdőbetűit körzővel a galambszaros padba! És mit csinál az a ribanc? Felszegett fejjel, délcegen, büszkén megy ki az ajtón. "Mint akit baszni visznek" - mondaná nagyapám. Én sunyítok a függöny mögött. Egy másodpercre mintha mégis elkapnám pillantását… Aztán az a baszom nagy limó kigördül Alíz felhajtójáról.
Sára nem nyugszik. Forró a segge alatt a lepedő. Visszahív. Azt kérdi, hogy vagyok. Jabazmeg. Aztán azt mondja: "Tudom, hogy tudnál túljutni Alízon… Tudod, Alíz elment, de én itt vagyok, és tudod, huszonnégy napja várom, hogy tokától bokáig begipszelt betegnek öltözz, én meg proktológia-szakvizsgás nővérke lehessek".
Az a limuzin úgy tűnt el, ahogy kell.

nagya

Glob Alice | A NASA vicceskedvű kutatói által használt kifejezés azon aszteroidák megnevezésére, melyek pályájukkal keresztezik a Föld pályáját és becsapódásuk esetén valószínűsíthetően globális malicelsifikáció-t idéznének elő. Évente átlagosan 5-7 Glob Alice-t észlelnek. A megfigyelési adatokat számos szervezet gyűjti. A -6 magnitúdónál fényesebb tűzgömbökről a prágai Akadémiai Csillagvizsgáló Tűzgömb és Meteorit Osztályát kell értesíteni. Ezeket az adatokat országos gyűjtés után a budapesti Uránia továbbítja. Az új Glob Alice-okról a meghatározott pályaelemek alapján az IAU (International Astronomical Union, Smithsonian Institution, Cambridge, Mass., USA) körleveleket - úgynevezett circularokat - közöl. 2003. november 16-ig 89 Glob Alice-t regisztráltak.

Csönge Attila

Glob Alice | (Eredeti nevén Glob Alíz) nemzetközi kémhölgy, aki elsősorban primitív népek s fajok félre- és rávezetése révén ún. filesekhez jutva mindmáig idegen hatalmakat juttat előnyhöz.
Magyar származású, amit csak Legszélső Jób, a közismert családfakutató vitat, mivel ő Aba Sámuel magyarságát is vitatja, és tudományban fő a következetesség.
A Pannon dombok valamelyikén jött világra Glob Ali judeopalesztin bolgárkertész nyolcadik gyermekeként, aki a 8-as számot kaballisztikus jelként fogva föl, leányát önmagáról nevezte el, akár csak Noé Noémit.
Sikeres kémkedései következtében számos követője akadt. Ezeket a III/II-es spionátus megkülönböztetésül hivatalosan Glob-ál Alizoknak nevezi.
Első férje, Sir End of Message rövid életű volt. Ez az akkor még csitri számba menő Alizka egyetlen ismert tévedésének következménye: lefordította a főrend nevét, és hirtelen felindulásában egy körömráspollyal elresetelte. A brit igazságszolgáltatásban szokatlanul enyhe büntetésre, kéthavi light engine-re ítélték. (Ennek magyarázatára csak a 20. sz. végén jött rá Emulator Tab angol-indiai jogkutató: Glob Alíz a tárgyalások közben többször elcsavarta a Lordok Háza pecsétőrének fejét. A korosodó pecsétőr ellágyult a tűzrőlpattant bájos elítélt láttán, majd két hónapig élettársául szegődött, hogy büntetését személyesen hajtsa végre.)
A későbbiekben is számos hírforrásként szolgáló hitvest fogyasztott el, mígnem a férjekből és kérőkből kifogyván – a trójai faló vírusok algoritmusát elsajátítva – a beépülés technikáját továbbfejlesztette. E tevékenységét elismerendő az Egyesült Államoknak billgéjtista szaxofonista (>>billgéjtizmus)
gúnynéven elhíresült elnöke Japánba küldte hírszerzésügyi attasénak. A magyar virtus úrrá lett a judeopalesztinbolgárpannon magyar asszonyon, és pályájának meghaladhatatlan csúcsára ékezvén egy titkos japáni szekta Tszumiko néven oratornak (a.m.: szónok) nevezte ki. Azóta szájalásból egészíti ki nyugalmi miriádjait.
A japán nyelv világnyelvvé rangosulásában betöltött szerepe példátlan. Mindazonáltal vannak japán ellenlábasai is: a szuzukilábas néptömegek vitatják sintoista ősjapán voltát, és hazatoloncolását követelik a legalsóházi képviselőktől. Ennek hírét, természetesen, nem származtathatjuk a japán kis- és nagykövetségek sajtóadatséfeitől, jóllehet napjainkban egyre kevesebben mutatnak hajlandóságot ~ remappásítására, lévén, hogy a lelkes máshonleány egy-két nyíltan imperialista hatalomvágy csúcsaiban a pannon dombokat gondolja felismerhetni.
Ebből adódik, hogy a Golan fennsíkon eleve (ab ávo) hallani sem akarnak e kivételes tehetség személyes megjelenéséről.

szigy

Glob Alice | Luc Erna shakespeare-i tájszólásban.

(gergely)

2003. nov.

ENGEDJÉTEK HOZZÁM A SZAVAKAT!