virtuális Pánsíp Szalon irodalmi
szöveghely és interakciós színtér
Pánsíp Szalon  multikulti poliglott szövegjáték

A NOVELLA
(kronológia, kivételesen: fentről le)


SZÖVEGELŐZMÉNYEK:

I. szakasz / 2004. ápr.-aug.

A novellát 2004. áprilisában kezdtem írni. A kapott 53 idézet bedolgozása a választott munkamódszerrel hosszú folyamatnak ígérkezett, ezért úgy döntöttem, szakaszonként közzéteszek elkészült részeket, még ám két verzióban: a beépített mondatok kiemelése nélkül, illetve, más oldalakon, a vendégszövegek jelölésével. Havonta egy-egy műhelyszöveget publikáltam honlapomon. (Lásd jobbra a szövegekhez vezető linkeket.) A munka menetéről részletesen beszámoltam munkanaplómban.

TEJMOZI
- a novella műhelyszövegei -


II. szakasz / 2004. aug.-dec.

Az 5 műhelyszöveg megjelenése után hosszú szünet következett. Az elkészült, de közzé nem tett két oldalas záró rész és a teljes prózamű publikálását a honlapomon hónapokon át halogattam, mert szerettem volna valamely nyomtatott orgánumban is elhelyezni, de ez eleinte nem sikerült, pedig a közlés érdekében elkészítettem a Tejmozinak egy redukált-tömörített, a vendégmondatoktól és a mellékszálaktól megfosztott változatát is. Több próbálkozás után ezt a változatot végül - Réz Pál kedves levele kíséretében - közlésre elfogadta a Holmi.

Ezzel szinte egy időben ajánlatot kaptam arra, hogy a Romániai Magyar Szó Színkép c. melléklete sorozatben leközölné előbb az előzményeket (felhívás, napló...), majd részenként magát a teljes novellát is. Az év utolsó napjaiban így ez utóbbin is dolgoztam még, majd véglegesítve elküldtem Cseke Gábor szerkesztőnek.

lásd a munkanapló megfelelő dátumú bejegyzéseit


III. szakasz / 2005. jan.-márc.

A Színkép januárban közölni kezdte a sorozatot, előbb Egy mondat a világ címmel 3 bevezető részben az előzményeket és körülményeket ismertették (naplómat, Rácz Péter megjegyzéseit, Gergely Tamás interjúját), majd februárban elindult a Tejmozi is. Lásd a linkeket jobbra. Márciusban az ötödik részlet közlésével először jelent meg a Tejmozi teljes verziójú végleges szövege. Ezt még Cseke Gábor zárszava - szubjektív olvasónapló - követte, majd egy levélrészletemmel és a vendégmondatok forrásának a felsorolásával lezárult a 9 részes sorozat.

 

TEJMOZI
- sorozat a Színképben


VÉGSZÖVEGEK:

IV. szakasz / 2005. március

A Tejmozi tömörebb, idézeteket nem tartalmazó - és ebben a formájában saját művemként véglegesnek tekintett - szövege megjelent a Holmi 2005/márciusi számában.

Úgy tekintem tehát, hogy az interakció keretében a végszöveg az 53 vendégmondatot tartalmazó verzió, saját novelláim sorában pedig a tömör változat tekinthető véglegesnek. (Lásd jobbra a linkeket.)

TEJMOZI
- a két végső szövegváltozat

  • Tejmozi - az interakciót lezáró, 53 vendégmondatot tartalmazó szöveg
  • Tejmozi - idézetek nélküli végszöveg novelláim sorában

ENGEDJÉTEK HOZZÁM A MONDATOKAT!