Kárpátalja Online Hetilap
Évf, szám, dátum

Címlap

Belföld

Régiók

Gazdaság

Kultúra

Hitélet

Vegyes

Archívum

Magunkról

Vári Fábián László: Fecskehajtó idő

Vári Fábián László költészete mára a kárpátaljai magyar irodalom minőségi védjegyévé vált. A méltán ismert és elismert (a Magyar Művészeti Akadémia tagja, József Attila-díj, Balassi-kard, Írószövetségi választmányi tagság stb.) költő munkássága azokat a témákat foglalja zárt, a magyar líra legszentebb hagyományai szerint szerkesztett versekké, melyek a kárpátaljai magyar közösség azonosságtudatának legfőbb értékei. Verseiben gyakori a rég porladó csontú, de máig példaadó szellemiségű elődeink megidézése, a mondák, legendák és mesék világának újrateremtése, a népi környezet és a természet szépségeinek értékként láttatása. A rendszerint az ősi ütemes verselés ritmusában lüktető költeményekben megjelenő történeti vagy természeti képek az ünnepélyes, komoly hangvétel, illetőleg a nem ritkán komor szóválasztás és hangulat miatt emelkedetté, mintegy szakrálissá válnak, ám nem távolodnak el tőlünk, hanem sokkal inkább bennünket emelnek fel a katarzis magaslatába. Ugyanakkor Vári Fábián László költészete olyan közösségi líra, mely a költői tudat legmélyéről fakad, s az olvasót is saját lelkének legmélyére, önismeretének, azonosságtudatának gyökereihez vezeti el. Ám mindez nem azt jelenti, hogy a már-már klasszikussá váló költő művészetéből hiányzik az intimitás, a lírai én kifejezése, vagy hogy világa provinciális, Kárpátalja szűk határain túl nem terjedő. A nemzeti történelemre való visszatekintés, a távlatokat nyitó emelkedettség és a tudat mélyéig hatoló önvizsgálat együttes jelenléte jellemzi Vári Fábián László verseit, melyek révén az a közösség, melynek szószólójául szegődött, egyazon időben válik egyedi, sajátos és megtartásra érdemes értékek őrzőjévé és az egységes magyar nemzet szerves részévé hagyományaival, mondáival, meséivel és festői tájaival együtt. Szerelmi lírája pedig a lelki és testi szerelem legmeghittebb megjelenítője.

A költő legújabb kötete Fecskehajtó idő címmel jelent meg a budapesti Masszi Kiadó gondozásában. A régebbi és új verseket négy ciklusba sorolva tartalmazó kötetben nem csalódhat senki, aki szereti Vári Fábián László verseit.

csani

Kulturális hírek

Minden jog fenntartva © 2001-2004: Kárpátalja Kft.