Balla D. Károly

enigma papírra, peNNÁval

13 sor a tizenhárom éve nincsnek

Zizeg a szó a szélsodort papíron,
fehér lapokra bomlik szét a táj,
s a szűk közöttbe bujtatott halál
is érkezik, ha jambusokkal hívom.

Miként az este lábon lőtt madár
csak arra vár, a hajnal vérben izzon,
úgy verdes át a szégyenen, a píron,
az érvek foszló szélein a szárny.

Az exegézis nem lehet enyém.
A súlyos röptök célja az a büszke,
nemes, nagy ág lesz,

ott megpihen a szenvedett erény,
és ezt vetíti égre egek tükre:
•••••••••••••••••••••••

(2004)

 
Megjelent: Parnasszus 2004/nyár.