Kárpátaljai magyar nyelvű könyvtermés, 1918–1944

 

I. Sorozatok[1]

 

Ruszin-krajnai Könyvtár – sorozat

 

1. Krúdy Gyula: Havasi kürt. Ruszin-Krajna kistükre. [Ruszka-Krajnai Népbiztosság, Garai ny.] [Bp.] 1919. 96 p.

 

A Néplap Könyvtára – sorozat

 

1. Szerényi Ferdinánd: Magyar sorsunk tükre. Levelek a magyar néphez. 1. r. Skolnaja Pomosč ny., Užhorod, 1923. 56 p.

 

Hitvédelmi füzetek – sorozat

 

1. Sztojka János:  A kárpátaljai oroszoknak a katholikus egyházzal való egyesülése történetének megvilágítása és a „pravoszlávia”. Lám ny., Užhorod – Ungvár, 1926. 36 p.

 

A Néplap Műkedvelő Színtára – sorozat

 

2. Mónus Gyula: Zilárd királyfi. Gyermekszínmű. Népmesék nyomán. Skolnaja Pomosč ny., Užhorod, 1927. 55 p.

5. Preiss Gabriella: A mostohaleány. Dráma a falusi életből. Skolnaja Pomosč ny., Užhorod, 1927. 47 p.

6. Győrffy Lajos: Bolond Istók. Népszínmű. Petőfi Sándor verse alapján. Skolnaja Pomosč ny., Užhorod, 1928. 56 p.

 

Cserkész-könyvtár – sorozat

 

1. Ewald Károly: A kétlábú. Regény. Ford. Szerényi Ferdinándné. Viktória ny., Užhorod, 1924. 71 p.

 

A Szeretet Kiskönyvtára – sorozat

 

1. Bouwman Harm: Az egyházfegyelem. Ford. Galambos Zoltán. Kálvin ny., Beregszász, 1924. 16 p.

2. Szabó Béla: Egy vak leány csodálatos története. Kálvin ny., Beregszász, 1924. 15 p.

3–4. Peleskey Sándor: Építő esetek. Kálvin ny., Beregszász, 1924. 32 p.

5. Nagy Lajos: Kálvin [Calvin Jean]. Az Isten igéjének diadalmas vitéze. Kálvin ny., Beregszász, 1924. 15 p.

6. Vajas Klára: Hol járt Gyurika? [Elbeszélés.] Kálvin ny., Beregszász, 1924.

7. Nagy Lajos: A kis Bodnár Mariska története. [Elbeszélés.] Kálvin ny., Beregszász, 1924. 19 p.

8–10. Bácsy Gyula: Kis káté. A református vallás alapigazságai. Konfirmandusok és bizonyos hitre vágyó lelkek számára. Kálvin ny., Beregszász, 1924. 51 p.

11. Nagy Lajos: Vallás nélkül. [Elbeszélés.] [Kersék János. Édesanyám imakönyve.] [Vers.] Kálvin ny., Beregszász, 1925. 16 p.

12. Boross Kálmán: Egyházi évkör. Kálvin ny., Beregszász, [1925]. 30 p.

13. Szabó Béla: Vallásunk és egyházunk a múltban rövid időrendi áttekintésben. Kálvin ny., Beregszász, 1925. 23 p.

14. Zsemlye Lajos: A kálvinizmus és a vagyon kérdése. Kálvin ny., Beregszász, 1925. 23 p.

15. Péter Mihály: A magyar református lelkipásztor a történelemben. Kálvin ny., Beregszász, 1925. 15 p.

16. Péter Mihály: A pátens korának egyháztörténeti tanulságai. Kálvin ny., Beregszász, 1926. 20 p.

 

A Jó Barátom Kiskönyvtára – sorozat

 

1. Czabán Samu: A főpróba. Egyfelvonásos színdarab gyermekek számára. Farkas Antal. Kincsek a porban, kincsek a lélekben. Gyermekszíndarab. Merkur ny., Berehovo, é. n. 42 p.

2. Ilku Pál: A munka himnusza. Az anyaszív. Ifjúsági színművek. Kálvin ny., Beregszász, 1934. 43 p.

 

Irodalmi és Tudományos Könyvtár – sorozat

 

7. Bacsinszky Tivadar: Orosz–ruszin kapcsolatok a XIX. sz. közepén. KTT, Ungvár, 1942. 108 p.

9. Hrabár Sándor: Kárpátalja ragadozó madarai. KTT, Ungvár, 1942. 70 p.

10.  Sztripszky Hiador: Volt-e könyvsajtó a máramarosi Körtvélyesen? KTT, Ungvár, 1942. 32 p.

14. Balogh Beéry László: A ruszinság rokonsági kapcsolatai. KTT, Ungvár, 1942. 10 p.

15. Balás Vilmos: Az Erdős Kárpátok és a Nagy-Alföld, ruszinok és magyarok. KTT, Ungvár, 1942. 23 p.

18. Papp György: A munkácsi egyházmegye székeskáptalanjának statutumai. KTT, Ungvár, 1942. 23 p.

19. Sipos István: Mikor kötelezi a kódex a keleti egyházat? KTT, Ungvár, 1942. 7 p.

21. Jankovich József: A munkácsi Lehoczky-múzeum régészeti ásatásai a cseh megszállás alatt. KTT, Ungvár, 1942. 17 p.

22. Szova-Gmitrov Péter: Ungvár őskora. KTT, Ungvár, 1942. 63 p.

25. Zádor Dezső: A ruszin népdalköltészet kolomöjkái. KTT, Ungvár, 1942. 13 p.

26. Borsos-Kumjátszky Gyula: Bogdáni búcsú. Ford. Lovassy Andor. KTT, Ungvár, 1942. 6 p.

27. Győrffy István: Kárpátalja növényvilága és gyakorlati haszna, valamint megoldatlan kérdései. KTT, Ungvár, 1942. 38 p.

34. Gáspár János: A keleti szlávok antropológiája, különös tekintettel a kárpátaljai ruszinokra. KTT, Ungvár, 1944. 168 p.

36. Sztripszky Hiador: Egyházi shematismusaink és a helységnevek. KTT, Ungvár, 1943. 24 p.

40. Potusnyák Fegyir: A ruszin népviselet. KTT, Ungvár, 1944. 28 p.

 

A debreceni Tisza István Tudományegyetem Kelet-európai Történelem

Szemináriumának kiadványai – sorozat

 

1. Ihnát András: Báthory István orosz háborúi. KTT, Ungvár, 1942. 32 p.

 

Szláv Írók – sorozat

 

1. Ruszin elbeszélők. [Elbeszélések, regénytöredékek.] KTT, Ungvár, 1943. 104 p.

 

II. Időszaki kiadványok

 

A Néplap naptára az 1926. évre. Skolnaja Pomoscs ny., Užhorod – Ungvár, 1925. 24 p.

A szeretet naptára az 1926. évre. A ref. egyházi konvent kiadása, Kálvin ny., Beregszász – Berehovo, 1925. 176 p.

Emléklapok az Ungvári Aranyérmes Dalárda 70 éves jubileumára. 1864–1934. Viktória ny., Užhorod – Ungvár, 1934. 16 p.

Kárpátaljai magyar almanach az 1925. évre. Szerk. és kiadja Kun István. Lám Rt. ny., Užhorod – Ungvár, 1925. 113. p.

Kárpátaljai magyar Gazda-naptár az 1923. évre. Szerk. Jaross Gyula, Bakó Gábor, Danelik János. Füldesi ny., Užhorod – Ungvár, 1923. 166 p.

Ua., 1925. 123 p.

Köztársasági magyar földmíves-népkönyv az 1928-as szökőévre. Užhorod – Ungvár, 1927. 32 p.

Ruszinszkói almanach. Naptári résszel és Podk. Rus címtárával. Szerk. Demkó Mihály. 1925. Lám ny., Užhorod – Ungvár, 1924. 105 p.

ЗОРЯ HAJNAL. A Kárpátaljai Tudományos Társaság [két nyelvű] folyóirata. I. évf. 1941. 1-2. sz. 196 p.

Ua. II. évf. 1942. 1-2. sz.  231 p.; 3-4. sz.(az évfolyam folyamatosan számozva) 476 p.

Ua.  III, évf. 1-4. sz. 612 p.

Zsidó családi és kereskedelmi naptár az 5685., 1924. évre. Szerk. Szerényi Béla és Barát Henrik. Viktoria ny., Užhorod – Ungvár, 1924. 116 p.

Ua. 5686., 1925-26. évre. 112 p.

Ua. 5687., 1926-27. évre. 95 p.

 

 

 

III. Könyvkatalógus

 

A szlovenszkói és podkarpatszká ruszi grafikai munkások egyesülete užhorodi helycsoportja könyvtárának könyvjegyzéke. Skolnaja Pomoscs ny., Ungvár – Užhorod, 1935. 23 p.

„Modern” kölcsönkönyvtár Ungvár. Könyvjegyzék. [Ungmegyei ny., Ungvár, 1942] 34 p.

 

IV. Szervezetek, testületek

 

Balassa József: A szabadkőművesség kézikönyve. 1. Inasfok. Lám ny., Užhorod – Ungvár, 1934. 99 p.

A Kárpátaljai Tudományos Társaság alapszabályai. KTT ny., Ungvár, 1941. 16 p.

A Podkarpatska Rusi Magyar Dalos Szövetség alapszabályai. Beregszász: Kálvin nyomda, 1934. 18 p.

A Podkarpatszka Ruszi Tűzoltóság egységes szolgálati és gyakorlati szabályzata. Földesi ny., Užhorod – Ungvár, 1933. 167 p.

Jelentés a „Podkarpatska Rusi Zsidó Árvagyámolító Egyesület” munkásságáról (1920–1926). Pannonia ny., Munkács – Mukačevo, 1927. 32 p.

Az Ungvári Athletikai Club alapszabályai. Viktoria ny., Ungvár [1941] 16 p.

 

V. Orvostudomány, egészségügy

 

Útmutató Kárpátalja fontosabb gyógynövényeinek gyűjtéséhez Száhlender Károly irányítása mellett. Összeáll. Fodor István, Martin János. Állami ny., Ungvár, 1940. 112 p.

Mandel Mór: A tüdő tuberculosisról. Néhány új gondolat ennek kezeléséről és az izolálás új módszeréről. Novina ny., Ungvár – Užhorod, 1935. 48 p.

 

VI. Technika

 

Limotype. Technikai szakkönyv gépszedők számára. A szlovenszkói és kárpátaljai grafikai munkások egyesülete. Lám ny., Ungvár – Užhorod, 1932. 218 p.

 

VII. Teológia, vallás

 

Ájtatosság a szentévi búcsú elnyerhetéséért. Szt. Bazil rendiek nyomdája, Užhorod – Ungvár, 1934. 20 p.

Bárdos Antal: Kis minister megtanít a helyes és alapos ministrálásra. Szt. Bazil rendiek nyomdája, Užhorod – Ungvár, 1930. 45 p.

Boross Kálmán: Levelek a menyországba. Szeretet, Beregszász, 1925. 67 p.

Bujáló Bernát: Gyermekbarát. Imádságos és énekeskönyv. I. k. Szt. Bazil rendiek nyomdája, Užhorod – Ungvár, 1931. 288 p.

Uő.: ua. II. k. 1934. 288 p.

Csekes Béla: Válasz a kommunisták vallásellenes támadásaira. Kálvin ny., Munkács – Mukačevo, 1938. 23 p.

Csomár Zoltán: Csendes órák. Kis imakönyv az ifjúság és gyermekek számára. Földesi ny., Užhorod, 1936. 144 p.

Hóma Joákim: Mennyei harmat. Görög katolikus ifjúsági imakönyv. 2. bőv. K. Szt. Bazil-rendi könyvnyomda, Užhorod – Ungvár, 1936. 256 p.

Horny Oszkár: Gloria. Imádságos és énekeskönyv. A latin szertartású kath. hívek, különösen a tanuló ifjúság számára. Összeállítás. Unio ny., Užhorod, 1924. 424 p.

Kis katekizmus a munkácsi görög katolikus egyházmegye népiskoláinak számára. 9. k. Unio ny., Užhorod – Ungvár, 1926. 32 p.

Kiss Géza, Hegyaljai: A legdrágább gyűrű. Prédikáció. Székely – Illés ny., Ungvár, 1918. 16 p.

Konkoly-Thege István: Református keresztyén vallástan az elemi iskolák III–IV. évfolyama tanulói számára. Az egyetemes konvent által kötelező használatra elrendelt kiadás. A Kárpátaljai Ref. Egyházkerület iratterjesztése. Kálvin ny., Beregszász – Berehovo, 1935. 173 p.

Mondy Miklós: Krisztussal Krisztusért. Földesi ny., Užhorod, 1927. 127 p.

Pásztor Ferenc: Dobó István temploma. Emléksorok a dobóruszkai kibővült templom fölszentelése alkalmából. 1922. augusztus 6. Földesi ny., Užhorod – Ungvár, 1922. 31 p.

Szabó Béla: Én hiszem és vallom! Református keresztyén káté a heidelbergi káté alapján. Kárpátaljai Ref. Egyházkerület, [Beregszász] 1935. 68 p.

Az üdvösség útja vagy Szent Misszió képekben. Szt. Bazil-rendiek könyvnyomdája és kiadóhivatala, 1930. Užhorod – Ungvár, 1930. 93 p.

Reggeli és esti közös imádság. A bazilita internátus növendékei részére. [Ungvár.] KTT ny., Ungvár, 1941. 16 p.

Volosin, Avhustin: Kis bibliai katekizmus. A görög katholikusok elemi népiskolák alsó osztályai számára 6. k. Szt. Bazil-rendiek könyvkiadó hivatala, Užhorod – Ungvár, 1932. 135 p.

 

VIII. Szociológia, szociográfia

 

Mónus Gyula, Szerényi Ferdinánd: Bene – Beňa község jelene és múltja. (Szociográfiai tanulmány.) Kálvin ny., Beregszász, 1934. 71 p.

Vaszócsik Gyula: A szlávpolitika és Podkárpátszka Rusz. Szociológiai tanulmány. Ungmegyei ny., Uzhorod, 1923. 38 p.

 

IX. Politika

 

Az Orosz Központi Nemzeti Tanács törvényjavaslata az autonóm Podkárpátszká Rusz alkotmányáról. Kiad. Bródy Andrej. Welber ny. (Munkács), Uzshorod, 1936. 56 p.

A csehszlovákiai kommunista (bolseviki) pártnak, mely a III. Internacionale szekciója, választási kiáltványa Podkarpatszká Rusz dolgozóihoz. Viktoria ny., Ungvár – Užhorod, 1926. 30 p.

Csak a népfront kormány véd meg Hitler ellen! Eszenyi Balázs, Skolnaja Pomoscs ny., Ungvár – Užhorod, 1936. 48 p.

Egan Imre: Milyen legyen a ruszin autonómia?! Szerző, Miravcsik ny., Ungvár, 1939. 43 p.

Földesi Gyula: Az autonóm Kárpátoroszország államjogi vázlata. Földesi ny., Užhorod, 1927. 14 p.

Geleban, Michajlo: „A meg nem elégedett őslakosok pártjának” alapszabálya és programja. Viktoria ny., Ungvár – Užhorod, 1934. 20 p.

Holitscher, Artur: A viszontlátott Amerika. Az USA átalakulása. Ford. Sas Andor. Nekudah ny., Munkács – Mukačevo, 1931. 160 p.Kovács Károly: A kapitalizmus válsága Csehszlovákiában. Munkás Újság, Skolnaja Pomoscs ny., Ungvár – Užhorod, 1935., 64 p.

Klein Sámuel: Tervszerű és járható út a politikamentes és tartós világbéke felé. Szt. Miklós ny. [Prešov], Beregszász – Beregovo, 1926. 16 p.

Levicky Mihály: Nyílt levél a kommunista párt és a Vörös szakszervezetek összes tagjaihoz Kárpátalján. Typographia ny., Munkács – Mukačevo, 1936. 14 p. 

 

X. Történelem

 

Balkányi L.: Deset let v Podkarpatské Rusi / Tiz év Podkarpatszka Ruszban: A. Rozsypal. Uzhorod, 1933.

Beregszász rendezett tanácsú várossá való fejlesztésének 70. évfordulója. Beregszász, 1939.

Csomár Zoltán: A csehszlovák államkeretbe kényszerített magyar református keresztyén egyház húszéves története (1918–1938) M. Kir. Állami ny., Ungvár, 1940. 226 p.

Gaar Iván: A régi Ungvár történetéből. Visszaemlékezések 1. füzet. Unio, Uzshorod [192?] 30 p.

Jankovich (József Mihály) Josef M.: Podkárpátszká Rusz a prehistoriában. Naklad. Musejni Spoločnosti Lehockého v Mukačeve. Tisk. Novina. Mukačevo, 1931. 52 p.

Krofta Kamill: A csehszlovák történelem kistükre. Ford. Sas Andor. Novina, Mukačevo – Munkács, 1932. 148 p.

László Vladimir: A magyarok őstörténete. (Vázlat.) 2. bőv. kiad. Szt. Bazil-rend ny., Ungvár, 1940. 40 p.

Mi lesz a gyermekünkkel? Munkácsi Zsidó Iskolaegyesület, Munkács, 1939. 8 p.

Peleskey Sándor: A viski református egyház története. Viski ref. egyházközség, Beregszász [1925] 72 p.

Sas Andor: Szabadalmas Munkács város levéltára 1376–1850. A régi városi archivum történetének, anyagának és csoportosítási rendjének ismertetése. Grünstein ny., Munkács, 1927. 155 p.

Uő.: Beregi szálfák útja Munkácstól Danzigig. A munkácsi uradalom exportvállalkozása a napóleoni háborúk idején 1796–1803. Grünstein ny., Mukačevo – Munkács, 1928. 31 p.

Szova-Gmitrov Péter: Ungvár múltja. Szerző, Ungvár, 1944. 88 p.

Szulincsák László: Mikor történt a kárpátaljai rutének betelepülése hazánkba? Ungvár, 1918.

Vancura, Bohumír: Zsidók közöttünk. Párbeszéd napjainkban. Ford. Laky Imre. Szolidaritás Kiadó, Lám ny., Užhorod – Ungvár, 1938. 46 p.

Voith György: Hodzsa, a dunai gondolat és a magyarság. Pannonia ny., Munkács – Mukačevo, 1937. 77 p.

Uő.: A zsidóság igaza. Nekudah, Munkács – Mukačevo, 1938. 79 p.

Zatlukál Jenő, Zatlukál Elemér: Adatok Podkarpatszka Rusz praehistoriájához. 23 képpel. Nekudah ny., Munkács – Mukačevo, 1937. 188 p.

 

XI. Életrajzok

 

Bálint Miklós: Masaryk G. Tamás élete. Lám Rt. ny., Užhorod, 1928. 160 p.

Bálint Miklós, Kovách Béla: A 80 éves Masaryk. 1850–1930. Svoboda ny., Užhorod, 1930. 48 p.

Uő.: A hodonini cselédháztól a prágai várig. (Masaryk G. Tamás élete.) Svoboda, Užhorodon, 1934. 34 p.

Szerényi Ferdinánd: Masaryk breviárium avagy munkánk vezérfonala. Néplap, Lám ny.,  Užhorod – Ungvár, 1928. 236 p.

Uő.: Komenszky breviárium. Néplap, Užhorod – Ungvár [193?] 159 p. 

Szőke István: Ráday Pál 1677–1733. Kálvin ny., Beregszász – Berehovo, 1934. 32 p.

 

XII. Gazdaság, jog, közigazgatás

 

A Kárpátaljai Mezőgazdasági Kamara 1941. évi igazgatói jelentése. Ungvár, 1942.

A Kárpátaljai Mezőgazdasági Kamara … évi jelentése az … működési évről. Előter. vitéz Ortutay Pál. Házi sokszorosítás, Ungvár, 1944.

A kárpátaljai terület állattenyésztési szabályrendelete. KTT ny., Ungvár [1942] 101 p.

Bernát Bertalan: Kézikönyv a polgári büntető és közigazgatási ügyekben. A bélyegek, illetékek és ügyvédi költségek kiszámításához Szlovenszkón és Podkarpatszká Ruszban. Skolnaja Pomoscs ny., Ungvár – Užhorod, 1931. 149 p.

Cvékus Sándor: Gyümölcsfák ültetése és nevelése 17 ábrával. Skolnaja Pomoscs, Ungvár – Užhorod, 1937. 57 p.

Hubay Imre: Adatok Kárpátalja gazdasági földrajzához (1919–1939). [Nekudah ny.] Munkács, 1940. 47 p.

Jaeger Béla: A kéményseprőipar kátéja. Szakiparosoknak, háztulajdonosoknak, magánosoknak és üzemeknek. Szerző, Lám ny., Ungvár – Užhorod, 1938., 102 p.

Munkács város szervezési szabályrendelete 1937. [Munkács 1938] ny. n. 118 p.

Tájékoztató a kárpátaljai területen végrehajtott földbirtokrendezés felülvizsgálásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségről. KTT ny., Ungvár, 1942. 9 p.

Ungvár új utcanevei és telefonelőfizetőinek névsora. Ungvár [1940] ny. n. 8 p.

Ungvár thj. város szabályrendeletet a területen letelepedett állatorvosok magángyakorlatának díjazásáról. Földesi ny., Ungvár, 1944. 14 p.

Ungvár thj. város szabályrendeletet az ásványvíz és szikvíz adóról. Földesi ny., Ungvár, 1944. 8 p.

Ügyvédi peres díjszabás az ungvári kir. törvényszék és a kerületébe tartozó kir. járásbíróságok részére. Földesi ny., Ungvár, 1943. 16 p.

Vaszócsik Viktor: Hogyan bélyegezzünk kereskedelmi iratokat. Szerző [Užhorodon 1936] 72 p.

Az új illetéktörvény. (Az 1933. évi 65. és 66. sz. végrehajtási utasítás.) Magyarázatokkal és példákkal ellátta Vaszócsik Viktor. Balázs, Užhorod [1933] 40 p.

 

XIII. Társadalompolitika

 

Borkanuk, Oleksa: Az autonómia teljes megvalósításáért. Kárpátalja gazdasági, szociális és kulturális színvonalának emeléséért. Skolnaja Pomoscs ny., Munkács – Mukačevo, 1937. 14 p.

Fényes Samu: Az antiszemitizmus elemzése. Lám ny., Užhorod – Ungvár, 1934. 283. p.

Jabotinsky Vladimir: A zsidó légió a világháborúban. Nekudah Kiadó, Mukačevo, 1931. 230 p.

A magyar kormány egyéves munkája Kárpátalja népéért. Mi történt eddig Kárpátalján? A Kárpátaljai Terület Kormányzói Biztosi Hivatala, Ungvár, 1940.

Korláth Endre Parlamenti beszéde a kárpátaljai autonómiáról. Kárpáti Magyar Gazda, Berehovo – Beregszász, 1936. 20 p.

Kovács Károly: Megtévesztők és megtévesztettek. Szerző [Ungvárt 1935] 133 p.

Kozma Miklós, vitéz: Kárpátalja kormányzói biztosának – hivatal átvétele alkalmából – 1940. évi szeptember hó 15-én a kormányzói biztosi palota üvegcsarnokában elmondott beszéde. Kormányzói Biztosság [Ungvár] 1940. 11 p.

Uő.: A kárpátaljai terület kormányzói biztosa beszéde a 22 kárpátaljai férfi kitüntetésének átadása alkalmából. M. Kir. Állami ny. kirendeltsége, Ungvár, 1940. 15 p.

Čapek Karel: Beszélgetések Masaryk Garrigue Tamással. I. Ifjúkor. Ford. Sas Andor. Novina, Mukačevo – Munkács, 1933. 144 p.

Uő.: ua. II. Élet és Munka. 213 p.

Uő.: ua. III. Gondolkodás és élet. 1937. 264 p.

Masaryk T. G.: Hogyan dolgozzunk? 1898-ban tartott előadások. Ford. Sas Andor. Novina, Užhorod – Ungvár, 1936. 119.

 

XIV. Oktatás

 

Államvédelmi nevelés. Branná výchova. Podkarpatszka rusz I–VIII. osztályú magyar tannyelvű elemi iskolái részére. Összeáll. Földes Adolf és Husznai Gyula. Kiadja a Beregszászi Járás tanítósága, Haladás ny., Beregszász – Berehovo, 1938. 80 p. 

Iskolai rendtartási szabályok a podkarpatszka ruszi állami polgári iskolai tanulók részére. Svoboda ny.,  Ungvár – Užhorod, 1932. 8 p.

Magyarorosz nyelvgyakorló könyv. Kiadja: a Kárpátaljai Területi Kormányzói Biztosi Hivatal Tanügyi Osztálya. Ungvár, 1939. 204 p.

Pótfüzet a kárpátaljai terület kormányzói biztosi hivatal tanügyi osztálya által 1939. évben kiadott Magyarorosz nyelvgyakorló könyvhöz. Állami ny., Ungvár, 1940. 13 p.

Kormos Gerő: Számtan az osztatlan elemi iskolák II. csoportja (2. és 3. évfolyam) számára. Földesi ny., Ungvár – Užhorod, 1926. 96 p.

Uő.: Számtan az osztatlan elemi iskolák III. csoportja (4–5. évfolyam) számára. Földesi ny., Ungvár – Užhorod, 1926. 130 p.

Uő.: Szám- és méréstan az osztatlan elemi iskolák felső (III.) csoportja (IV–VI. évfolyam) osztott iskolák III–IV. osztálya részére. Földesi ny., Ungvár – Užhorod, 1926. 130 p.

Uő.: ua. IV. csoport. 1930. 144 p.

Magyar irodalmi ismeretek. Magyar irodalomtörténeti segédkönyv különös tekintettel az érettségi tételekre. Összeáll. a munkácsi m. kir. állami „Árpád fejedelem” gimnázium VIII. osztálya. Sajtó alá rendezte Oláh Miklós. Kárpáti ny., Munkács, 1941. 206 p.

Mónus Gyula: A népiskolai énektanításról. A beregszászi tankerület tantervének nyomán és annak kiegészítése gyanánt. Kálvin ny., Beregszász, 1930. 77 p.

 

XV. Népművelés, kultúra

 

Antal Miklós: A magyarországi Drugeth-család. Ünnepi beszéd Drugeth János szobrának Ungváron tartott leleplezési ünnepségén. Ungvár [1943 Viktoria ny.] 22 p.

Faragó Ödön: Írások és emlékek. Lám, Užhorod, 1933. 208 p.

Fedor János: Kultúrválság és kultúrforradalom. Viktoria ny., Ungvár – Užhorod, 1934., 31 p.

Krónikás: A munkácsi Árpád-szobor regénye. Árpád Szoborbizottság, Kárpáti ny., Munkács, 1942. 13 p.

Tájékoztató és útmutató Ungvár thj. város iskolánkívüli népműveléséhez … évben. [Viktoria ny.] Ungvár, 1943.

Vozáry Aladár, R.: A magyar és a magyar nyelvű újságírás a volt Csehszlovákiában. (Adatok a magyar újságírás történetéhez.) Felvidéki Egyesületek Szövetsége, Kálvin ny. Munkács, 1942. 8 p.

 

XVI. Nyelvtudomány

 

Boksay Emil, Révay Gyula, Brascsajkó Mihály: Magyar–ruszin szótár. Pedag. T-vo Podkarp. Ruszi, Ungvár – Užhorod, 1928. 516.

Ijjász Gyula: A magyar nyelv eredete. Földesi ny., Ungvár – Užhorod, 1931. 46 p.

Ivaskó György, Horthy István: Magyar–orosz jogi szótár. Szerzők, Munkács, 1922. 419 p. 

Segédlet az orosz nyelvű lakossággal való érintkezéshez. [Kárpátalja.] KTT ny., Ungvár, 1942. 48 p.

 

XVII. Szépirodalom

 

Bartha Lajos: Múlt. – A csodálatos iskola. [Próza.] Lám ny., Ungvár – Užhorod,  1930. 193 p.

Uő.: A zöld ember. Kisregények. Lám ny., Ungvár – Užhorod, 1930. 212 p.

Uő.: Lélek. [Próza.] Lám ny. Ungvár – Užhorod, 1931. 283 p.

Uő.: Tavaszi mámor és más drámák. Lám ny., Ungvár – Užhorod, 1931. 268 p.

Benjámin Ferenc: Virinátus. A jövő csodálatos embere. [Regény.] Lám ny., Ungvár – Užhorod, 1930. 150 p.

Borz Hudákné Jakab Teréz: Sorshúzás. Kálvin ny., Munkács – Mukačevo, 1938. 176 p.

Czabán Samu: Mese az erdőben. Alkalmai gyermekdarab. Merkur ny., Beregszász – Berehovo, 1930. 30 p.

Uő.: A főpróba. Egyfelvonásos színdarab a szabadságról iskolás gyermekek számára. Merkur ny., Beregszász – Berehovo, 1932. 42 p.

Csehov, Antal: Kérőben. Tréfa egy felvonásban. Skolnaja Pomoscs, Ungvár – Užhorod, 1927. 18 p.

Demjén Ferenc: Versek. Szerző, Berehovo, 1933. 79 p.

Uő.: Hegyek alján. Versek. Merkur ny., Beregszász, 1935. 30 p.

Földessy Sándor: A Pók. Tragikomédia. Nagy Jenő, Beregszász – Berehovo, 1923. 31 p.

Fülöp Árpád: Betlehem. Színjáték. Ungvár – Užhorod, 1928.

Gável Béla: Elveszett esztendők. A „fővárosi zászlós” regénye. Welber ny., Mukačevo – Munkács, 1931. 322 p.

György Ferenc: Címtelen levél. Lám ny., Ungvár – Užhorod, 1932. 110 p.

Jaczkó Olga: Csendes mederben. Elbeszélések. Földesi ny., Uzshorod, 1925. 88 p.

Ják Sándor: Neked irom… Versei. Haladás, Berehovo [1937] 78 p.

Kallus Hermina: Etelka. Dráma 4 felvonásban. Reform, Munkács – Mukačevo, 1925. 53 p.

Kersék János: Édesanyám imakönyve. [Versek.] Kálvin ny., Beregszász – Berehovo, 1925. 16 p.

Kiss Géza, Hegyaljai: Sziv a szivnek. Versek, Székely – Illés ny., Ungvár, 1918. 92 p.

Kiss József: Legendák nagyapámról. [Próza.] Első teljes kiadás. Viktoria ny., Ungvár – Užhorod, 1927. 95 p.

Kiss László: Nincs megállás. Versek. Viktória, Ungvár [1940] 92 p.

Uő.: Magányos csillag. [Versek.] Viktória [Ungvár, 1943] 92 p.

Mécs László: Hajnali harangszó. [Versek.] Földesi ny., Užhorod, 1923. 157 p.

Mónus Gyula: Verses gyermek beszélgetések iskolai ünnepélyekre. Beregszászi járási közművelődési tanács. Skolnaja Pomoscs ny., Ungvár – Užhorod, 1930. 15 p.

Nuller, Méhl: Kóser kolecolásai… Viktoria ny., Ungvár – Užhorod, 1924. 80 p.

Pásztor Mihály: Ludas Matyi. Vígjáték. Ungvár – Užhorod, 1927.

Prerau Margit: Minden pária nevében. (Borító: Nagy Márton.) Versek. Viktoria ny., Uzshorod [19??] 76 p.

Rácz Pál: A rongyszedő és más elbeszélések. (Borító: Grünwald.) Földesi ny., Ungvár, 1921. 94 p.

Rózsa Ignác: Eszter története 8 énekben. Héber eredeti után. Reform Könyvnyomda, Munkács – Mukačevo, 1924. 15 p.

Sáfáry László: Lendület. Versek. Welber ny., Munkács, 1931. 44 p.

Uő.: Verhovina. Versek. Typografia ny., Munkács, 1935. 44 p.

Simon Menyhért: Emberhez – szent utunk. [Versek.] Munkácsi Művész-Club, Grosz ny., Munkács, 1922. 127 p.

Uő.: Szivet, csak szivet! Versek. Hermann és Welber ny., Mukačevo – Munkács, 1924. 55 p.

Uő.: Életünk lényege. [Versek.] Welber ny., Munkács, 1927. 72 p.

Uő.: Kisebbségi ének. Versek. 2. kiad. Kazinczy Könyv- és Lapkiadó, Munkács, 1937. 95 p.

Uő.: Testvéreknek üzenem. Versek. Szerző, Mukačevo – Munkács [1937] 136 p.

Stahlberger Miksa: A bunkó. Vagyis dzsentrik, zsidók és egyébféle történetek, szatirikus elbeszélések. Kárpátia ny., Munkács – Mukačevo, 1926. 79 p.

Uő.: A Skorpió. Az élet sötét mélységeiből. Kárpátia ny., Munkács – Mukačevo, 1929. 87. p.

Uő.: Képek egy kis vidéki városkából. Humoros elbeszélések I-II. Novina ny., Munkács – Mukačevo, 1931. 88, 87 p.

Sütő Kálmán: Lelkeket jöttem venni. Versei. Merkur ny., Beregszász, 1936. 68 p.

Szerényi Béla: A Chasmoneusok. Történelmi színmű 4 képben. Zsidó Néplap, Ungvár – Užhorod, 1928. 55 p.

Szabó Béla: Két karácsony. Ifjúsági színdarab. Kálvin ny. (Beregszász), Huszt, 1933. 29 p.

Uő.: Krisztus Urunknak áldott születésén.” Karácsonyi színjáték. Kálvin ny., Beregszász, 1934. 14 p.

Szmutkó Etelka: A lélek énekel. Kormos ny., Beregszász – Berehovo, 1930. 85 p.

Vajas Klára: Fehér Ilona. Elbeszélések fiatal lányoknak. Szeretet, Beregszász, 1927. 61 p.

Várady Ilona [Chalanskyné]: Egy élet útja. Színmű 6 felvonásban iskolás gyermekek részére. Skolnaja Pomoscs ny., Ungvár – Užhorod, 1935. 16 p.

 

XVIII. Riport

 

Bojcsuk József: Romok árnyékában. Riportsorozat a 25. századból. Lám ny., Ungvár – Užhorod, 1937. 125 p.

Grám Ábel: Riporter a rács mögött. Börtönélmények. Lám ny., Ungvár – Užhorod, 1935. 37 p.

Havas Emil: Amerika „felfedzése”. Riportsorozat. Viktoria ny., Užhorod – Ungvár, 1937. 160 p.

Vaskó László: Miért? Halálra ítéltek között a vértenger idejében. [Visszaemlékezések.] Lám, Užhorod – Ungvár [192?] 279 p.

 

(Összeállította: Fedinec Csilla)

 [1] Az egyes tételek előtt szereplő sorszámok az adott sorozaton belül számot jelzik. Az esetlegesen hiányzó tételekről nincs információ, vagy nem magyar nyelvű (az Irodalom és Tudományos Könyvtár esetében).